Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Vologodská oblasť (Ruská federácia)

Základné informácie

Vologodská oblasť vznikla 23. septembra 1937. Rozprestiera sa na severe európskej časti Ruskej federácie asi 500 km od Moskvy. Je jednou z najväčších oblastí Ruskej federácie, predstavuje takmer 1% jej územia. Najdlhšia vzdialenosť zo severu na juh je 385 km a zo západu na východ je to 650 km.Oblasť susedí na severe s Archangeľskou oblasťou, na východe s Kirovskou, na juhu s Kostromskou a Jaroslavskou oblasťami, na juhozápade s Tverskou a Novgorodskou oblasťami, na západe s Leningradskou oblasťou a na severozápade s republikou Karélia.  

Erb - klikni pre zväčšenie v novom okne

Rozloha: 145 700 km2
Počet obyvateľov:
Hlavné mesto:   Vologda

 

  • Dohoda o spolupráci bola podpísaná 29. júna 2004 vo Vologde. Podpísali ju predseda PSK Peter Chudík a gubernátor Vologodskej oblasti, Viačeslav Pozgalev.
  • Vologodská oblasť  (odkaz na oficiálnu stránku)

  

Fotogaléria:

Ďalšie informácie

Najvyšším predstaviteľom Vologodskej oblasti je gubernátor, ktorý zastupuje oblasť vo vzťahu k federálnym orgánom štátnej správy a orgánom štátnej správy iných subjektov Ruskej federácie. Gubernátor a nim vytvárané orgány predstavujú systém výkonnej moci.

Stálym zastupiteľským a zákonodarným orgánom štátnej správy oblasti je Zákonodarné zhromaždenie. Má 32 poslancov, volených obyvateľmi na základe rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním. Činnosť Zákonodarného zhromaždenia riadi jeho predseda, ktorý je volený tajným hlasovaním a musí získať väčšinu hlasov všetkých poslancov.

Administratívne členenie

Vologodská oblasť je administratívne rozčlenená do 26 administratívnych okresov (rajónov), 4 miest s regionálnou a 11 miest s okresnou pôsobnosťou. Najväčšími z nich sú Vologda, Čerepovec, Veľký Usťug a Sokol.

Podnebie

Pre Vologodskú oblasť je typická mierna kontinentálna klíma s predlženou chladnou zimou a následne krátkym a teplým letom. Stredná teplota v januári na západe oblasti je -11°C , na východe -14°C , ale v júli priemere +16 - +18°C . Obdobie s pozitívnou teplotou je počas 195-210 dní. Stredná hodnota ročných zrážok je 480-500 mm na východe oblasti a 560-600 mm na západe, čo sú oveľa vyššie hodnoty, než je priemer.

Priemysel a poľnohospodárstvo

Blízkosť významných priemyslových centier, dopravných magistrál spájajúcich centrálne Rusko s Uralom a Sibírou, umožňujú rozvíjať efektívne obchodné vzťahy s inými regiónmi a so zahraničím. Dominujúcimi odvetviami priemyslu sú: čierna metalurgia, chemický priemysel (mesto Čerepovec), strojárenstvo, obrábanie kovov, lesný a drevospracujúci priemysel, výroba celulózy a papiernický priemysel (mesto Vologda a Sokol). Ľahký priemysel predstavujú podniky na prvotné spracovanie ľanu - dva významné kombináty na spracovanie ľanu, výrobu čipky a odevnými a trikotážnymi prevádzkami.

Hlavnou oblasťou poľnohospodárstva je mliekárenstvo, ktoré sa podieľa 70% na celej poľnohospodárskej produkcií oblasti. Výrobno-priemyslový potenciál agropriemyselného komplexu umožňuje zabezpečiť sebestačnosť obyvateľstva v produkcii mäsa, mlieka, vajíčok a zemiakov.

V tepelno-energetickom komplexe hlavné postavenie patrí energetike. 50% elektrickej energie oblasť získava od iných elektro sieti – z Tverskej, Kostromskej, Kirovskej, Leningradskej a Jaroslavskej oblasti.

V súčasných podmienkach vhodná geografická poloha oblasti, jej prírodné zdroje, vysoká úroveň kvalifikovaných odborníkov, programovo-obchodný prístup k riadeniu ekonomiky, vhodné možnosti pre rozvoj podnikania, podporovaného administratívami oblasti, miest a okresov, otvárajú nové zaujímavé možnosti.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 06.05.2009 / Aktualizované: 24.04.2012 HoreTlačiť