Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Podkarpatské vojvodstvo (Poľská republika)

Základné informácie

Podkarpatské vojvodstvo je ďalším poľským severovýchodným susedným regiónom, s ktorým PSK uskutočňuje medzinárodnú spoluprácu.  

Erb Podkaraptskeho vojvodstva - klikni pre zväčšenie v novom okne

Rozloha: 17 926 km2
Počet obyvateľov: 2,131 milióna
Hlavné mesto:   Rzeszow

  

 • Dňa 16. októbra 2008 bola v Medzilaborciach podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Prešovským samosprávnym krajom a Podkarpatským vojvodstvom. Podpísali ju, predseda PSK Peter Chudík za Prešovský samosprávny kraj a za Podkarpatské vojvodstvo maršálek Zygmunt Cholewinski.
 • V súčasnej dobe sa spolupráca uskutočňuje v zmysle Spoločného vyhlásenia, ktoré podpísali dňa 14. marca 2003 v Rzeszowe predseda PSK, Peter Chudík a maršálek podkarpatského vojvodstva, Leszek Deptuła. Vyhlásenie umožňuje rozvíjať vzájomnú cezhraničnú spoluprácu do doby vytvorenia právneho rámca na jej uskutočňovanie. Návrh textu dohody o spolupráci s Podkarpatským vojvodstvom bol vypracovaný oddelením medzinárodnej spolupráce Kancelárie predsedu PSK a zaslaný poľskej strane na posúdenie. 
 • Stretnutie najvyšších predstaviteľov - december 2007
 • Podkarpatské vojvodstvo  (odkaz na oficiálnu stránku vojvodstva)

   

Ďalšie informácie

Podkarpatské vojvodstvo sa rozprestiera v juhovýchodnej časti Poľskej republiky. Na východe susedí s Ukrajinou a na juhu so Slovenskom. Je charakteristické rôznorodosťou prírodných, spoločenských, spoločensko-hospodárskych, ekonomických, ako aj historických podmienok. Vďaka svojmu geografickému položeniu, znamená pre Poľsko akýsi špecifický most, spájajúci západ s východom európskeho kontinentu.

Regionálna samospráva Podkarpatského vojvodstva vznikla v rámci administratívnej reformy k 1. januáru 1999. Administratívne je vojvodstvo členené na 21 powiat (okresov), 159 gmín (miestne územno-správne celky, vrátane 4 miest o okresnou úrovňou právomoci), vojvodstvo tvorí 45 miest a 2166 obcí.

Viac ako 40% obyvateľov vojvodstva žije v mestách. Vojvodstvo je regiónom mladých a dynamických ľudí, z ktorých polovica je vo veku do 33 rokov; až 87% obyvateľov regiónu je v predproduktívnom alebo produktívnom veku.

Najväčšími mestami regiónu a zároveň hlavnými priemyselnými a obchodnými centrami vojvodstva sú: Rzeszow, Stalowa Wola, Przemyśl, Mielec, Targnobrzeg a Krosno.

Vzdelávanie:

V posledných rokoch sa školstvo v Podkarpatskom vojvodstve dynamicky rozvíjalo, najmä v reakcii na hospodárske zmeny v krajine a regióne. Veľký význam má možnosť zmeny profilu vzdelávania, ale aj rekvalifikácií pre potreby trhu práce. Vznikali nové študijné obory, ako informatika, marketing, riadenie a pod. Počet vysokých škôl vzrástol, vysokoškolské vzdelávanie v Podkarpatskom vojvodstve poskytuje 21 vysokých škôl, z ktorých najvýznamnejšími sú: Rzeszowská univerzita, Vysoká technická škola v Rzeszowe a Vysoká škola informatiky a riadenia tiež v Rzeszowe.

Cestovný ruch:

Podkarpatské vojvodstvo patrí medzi najčistejšie regióny Poľska, 45% povrchu územia tvoria chránené územia – 82 rezervácií, 10 prírodných parkov. Dva národné parky – Magurský a Bieszczadzki sú zahnuté do UNESCO ako rezervácia biosféry “Východné Karpaty“. Vojvodstvo ponúka skvelé možnosti oddychu v početných podhorských a horských oblastiach s prekrásnym prírodným obrazom, lesmi, početnými pamiatkovými unikátmi a bohatým folklórom. Priestor je vytvorený tiež pre liečenie, ktoré poskytujú kúpele Iwonicz Zdrój a Rymanów Zdrój. V posledných rokoch sa dynamicky rozvíja tiež agroturistika, vidiecke oblasti poskytujú také turistické atrakcie, ako jazdectvo (s jazdeckými školami, chov huculských koni a konské preteky vo Wolosatom), bicyklovanie, behanie, prechádzky, rybárstvo, zbieranie lesných plodov, fotografovanie fauny a flóry a pod. Najatraktívnejším zákutím sú Bieszczady, juhovýchodná časť Karpát – rozľahlá krajina s divokou a nedotknuteľnou prírodou. Typické pre túto oblasť sú tiež dávne pravoslávne lemkovské kostolíky z minulého storočia. V Bieszczadoch je možné uskutočňovať vodné športy - nachádzajú sa tu dve umelé vodné nádrže: Solinské jazero (nazývané tiež bieszczadské more) a Myczikowiecké jazero. Vojvodstvo ponúka dobré možnosti tiež pre rozvoj leteckých športov – závesné lietanie, vetrone a bezmotorové lietanie. Región je bohatý na historické pamiatky, známe sú archeologické vykopávky, hradiska, osady zo stredoveku, drevené a murované greckokatolické a pravoslávne kostolíky, múzea, skanzeny, paláce a zámky. Známe pamiatky sú v Lanćute, Sandomierkom Baranowie, Krasiczynie, Rzeszowe, Dukle a Przemyślu, ale tiež v Sieniawe a inde.

Doprava:

Región má dobré rozvinutú a dostupnú dopravnú sieť. Vojvodstvo leží na križovatke medzinárodných ciest – smerom na východ na Ukrajinu, na juh na Slovensko a tzv. Via Baltice, spájajúcej pobaltské krajiny s juhom Európy. Cez región prechádza vlaková magistrála E-30 (tzv. Európska trať) a tiež tzv. hutnícko-sírová trať, spájajúca Horné Sliezsko s Ukrajinou, Ruskom a Ďalekým Východom. V rámci dopravy má významné miesto letisko v Jasionka – Rzeszow.

Poľnohospodárstvo:

Podkarpatské vojvodstvo je regiónom poľnohospodársko-priemyselným. Ako región s čistou ekológiou poskytuje vhodné podmienky pre produkciu zdravých potravín. V dôsledku výborných pôdnych a klimatických podmienok je dominantnou rastlinná výroba (obilniny, zemiaky, cukrová repa a iné). V živočíšnej výrobe prevláda chov dobytka, za posledné roky vzrástol výkup živočíšnej produkcie. Poľnohospodársko-potravinársky priemysel zoskupuje tieto odvetvia: mäsiarky, obilninovo-mlynársky, zeleninový a ovocinársky, mliečny a cukrárensky. Všeobecne toto odvetvie smeruje k budovaniu podľa európskych štandardov.

Priemysel:

V priemysle pracuje asi 37% osôb a tento má na hospodársky vývoj regiónu značný vplyv. Nerastné bohatstvo vojvodstva tvorí ropa, zemný plyn, síra, minerálne suroviny (pieskovec, vápenec, sadrovce, keramická hlina, piesok a štrk). Dominantnými sú strojársky, chemický a poľnohospodársko-potravinársky priemysel, ale atraktívnym pre investorov je tiež sektor automobilový, výroba elektrospotrebičov, odevný priemysel, farmaceutický a kozmetický. Významnú úlohu zohráva tiež letecký, ľahký, energetický a drevársky priemysel. Rozvoj malých a stredných podnikov vplýva priamo na vzrast konkurencie hospodárstva regiónu. Celkom je vo vojvodstve registrovaných 131 952 firiem s celkovým počtom viac než 1 mil. pracovníkov (dostupný údaj z roku 1999). Významné miesto patrí tiež stavebníctvu, kde pôsobí okolo 14 000 subjektov, ktoré zamestnávajú asi 33 000 osôb. Vzrastajúcu tendenciu zaznamenal tiež sektor služieb, ktorý postupne na seba viaže značnú časť prebytku pracovnej sily, najmä z vidieckych oblastí.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 06.05.2009 / Aktualizované: 24.04.2012 HoreTlačiť