Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

More og Romsdal (Nórske kráľovstvo)

Základné informácie

More og Romsdal je moderný prosperujúci región s bohatými charakteristickými rysmi a kontrastom a neuveriteľnou rôznorodosťou scénickej krásy prírody, kultúrou a priemyslom.

 

Erb Nórskeho kráľovstva - klikni pre zväčšenie v novom okne

Rozloha: 15 075 km2
Počet obyvateľov: 244 000
Hlavné mesto:   Molde

 

 • Dohoda o spolupráci bola podpísaná 18. decembra 2002 v Prešove. Podpísali ju predseda PSK Peter Chudík a za kraj More og Romsdal hajtman Ole Overland.
 • More og Romsdal   (odkaz na oficiálnu stránku kráľovstva)

  

Fotogaléria:

Ďalšie informácie

Administratívne členenie

Región (county) je tradične rozdelený do troch častí – Nordmore, Romsdal a Sunnmore. Každá časť má svoju vlastnú charakteristiku a kultúru obyvateľov a ich jazyka, hoci veľa z týchto charakteristík pochádzajú z minulosti a sú viac menej mýtami než realitou. Už tradične panuje medzi jednotlivými časťami rivalita, avšak spolupráca je veľmi mierová v súčasnej dobe. Toto delenie na časti podmieňuje, aby obyvatelia boli dynamickejší. Takmer polovica obyvateľov žije v časti Sunnmore a zbytok je rozdelený medzi ostatné častí. Región tvorí 38 okresov.

Podnebie

Región tvorí stredné pobrežie Nórska, podnebie ktorého je do značnej miery ovplyvnené Golfskými prúdmi a severnými vetrami. Priemerná ročná teplota je okolo 0°C s takmer zimnými podmienkami. Typické sú časté dažde a sneh, ale nie viac než na západnom pobreží či juhu.

Topografia a geológia

Región bol geologický vytáraný 2 mil. rokov, vulkanická činnosť, ľady, vietor a vodná činnosť vytvorila súčasný tvar regiónu. Región je tvorený značným počtom ostrovov, fjordov, zátok a zálivov, skalných útesov a pohorí, ťahajúcich sa od mora k pobrežiu a nádhernými údoliami s prechodom do takmer 3 000 vysokých pohorí. Región je bohatý na prírodné náleziská z pohľadu geológie. Sú tu náleziská titanu, medi, chrómu, vápenca, bridlice, gabra a iných nerastov a rúd.

Doprava

More a Romsdal je väčšinou prepraviskovým (tzv. ferry) regiónom Nórska so svojimi viac než 40 vodnými prepraviskami. Väčšina obyvateľov žije na ostrovoch, ktoré pozostávajú z tzv. fjordov. Sieť prepravísk umožňuje rozhodujúcu dopravu v regióne. Niektoré prepraviská v súčasnej dobe sú nahradzované mostami a podmorskými tunelmi, čo spôsobuje revolúciou v prepojení, ktorú si vyžiadal európsky záujem. Mosty a tunely spájajú Älesund – Ellingsoy – Giske s prepojením na letisko Vigra, ktoré sú ďalej prepojené na tunel Godoy. Postupne boli otvárané ďalšie mostové a tunelové cestné prepojenia. Región má rozšírenú cestnú sieť, cez 6 000 km. Prírodné podmienky sťažujú ich výstavbu a údržbu a najmä v zimnom období sú ťažko zjazdné (niektoré z nich, napr. cesty medzi Geiranger a Grotli a cesty cez Norangsdalen sú v zimnom období uzatvorené). Väčšiu časť verejnej dopravy tvorí autobusová doprava, ktorá spája oblasti regiónu s odľahlými časťami Nórskeho kráľovstva, ale tiež s oblasťami severnej Európy. V regióne je len jedna železničná trať, nazývaná Raumabanen a spája Ändalsnes s Dombasom a ďalej do Osla. V regióne je tiež spojenie zámorskými loďami, umožňujúce nákladnú zámorskú prepravu. región sa tiež vyznačuje veľkým množstvom lodných prístavov s možnosťou dopravy do Švédska a Dánska, ale tiež s kontinentom. Región disponuje tiež letiskami v Älesunde, Molde a Kristiansunde, ktoré umožňujú letecké spojenie s Oslom a časťami severu niekoľkokrát denne.

Obchod a priemysel

Je silne orientovaný na more, ktoré tvorí tiež značnú časť zdrojov. Dôležitú úlohu hrá tu tiež priemysel na pevnine. Merajúc počtom zamestnaných ľudí, región More a Romsdal je najväčšou priemyselnou oblasťou s strednom Nórsku a treťou najväčšou v celom Nórsku. Základom priemyslu sú malé a stredné podniky. Priemysel je orientovaný prevažne do odvetví:

 • rybolov a obchod s rybami, najmä vývoz rýb, v súčasnej dobe po reštrukturalizácii v 70-tých rokoch má dominantné postavenie,
 • poľovníctvo,
 • ťažba ropy, postupne naberá na rozsahu a význame, spôsobila začiatok budovania ropu spracujúceho priemyslu v regióne od jarí 1997,
 • ťažba plynu a plynofikácia,
 • výroba rybárskeho vybavenia, výrobkov pre lode a náradia pre rybolov,
 • nábytkársky priemysel,
 • odevnícky priemysel, i keď určitá malá časť firiem, vyrábajúca odevy sa nevie presadiť na trhu,
 • poľnohospodárstvo – dominuje chov dobytka výroba mlieka, významné je tiež pestovanie zeleniny a ovocia ,
 • lesný priemysel – zaznamenal rast, výsadba lesov je značná,
 • výroba hliníka s využitím hydroelektrárni,
 • výroba topného oleja využívaného v svietidlách a ohrievačoch,
 • automobilový priemysel – zameraný najmä na výrobu zariadení a príslušenstva pre ponáranie sa (prácu pod vodou). Nórsko je známe kvalitou zariadení umožňujúce prácu pod morskou hladinou vo veľkých hĺbkach. Známe sú zásahy pri rôznych morských katastrofách vo svete, kde boli nórske zariadenia využívané – poznámka autora.
 • výroba lodí pre lov rýb vo veľkých hĺbkach s využívaním moderných technológií,

Úroveň verejných služieb a obchodu a súkromného sektoru je značne rozvinutá. Služby sú tiež rozvinuté v malých a veľkých obciach.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 05.05.2009 / Aktualizované: 24.04.2012 HoreTlačiť