Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Malopoľské vojvodstvo (Poľská republika)

Základné informácie

S najrozsiahlejšou úrovňou vzájomných kontaktov a medzinárodnej spolupráce patrí spoločne s Pardubickým krajom (Česká republika) medzi najvýznamnejších partnerov PSK.

 

Erb Malopoľského vojvodstva - klikni pre zväčšenie v novom okne

Rozloha: 15 190 km2
Počet obyvateľov: 3,254 milióna
Hlavné mesto:   Krakov

Malopoľské vojvodstvo leží v južnej časti Poľskej republiky a na poľskej strane hraničí s vojvodstvami sliezskym, svätokryzskym a podkarpatským. Jeho južnými susedmi sú kraje Slovenskej republiky - Prešovský a Žilinský. Vojvodstvo leží na výhodnej križovatke ciest a do partnerského Prešova je vzdialenosť len 203 km.

Charakteristickým znakom Malopoľska sú rozmanité krajinné oblasti a prírodné prostredie. Najmä preto, ale tiež s ohľadom na dedičné kultúrne bohatstvo, región je najvýznamnejším regiónom čo sa týka podmienok pre prílev turistov.

  

Fotogaléria:

Ďalšie informácie

Malopoľské vojvodstvo je jedným z menších regiónov Poľska (12 miesto v rámci republiky).

V počte obyvateľov Malopoľsku patrí 4. miesto v Poľsku. Preto hustota osídlenia je jednou z najväčších v krajine (v Malopoľskom vojvodstve 214 obyvateľov na 1 km2 a priemerná hustota osídlenia v republike je 122 osôb na km2).

Charakteristickým znakom Malopoľska sú rozmanité krajinné oblasti a prírodné prostredie. Najmä preto, ale tiež s ohľadom na dedičné kultúrne bohatstvo, región je najvýznamnejším regiónom čo sa týka podmienok pre prílev turistov.

Vojvodstvo leží na výhodnej križovatke ciest. Jednotlivé cestné destinácie sú:

 • Barcelona 2175 km,
 • Londýn 1838 km,
 • Paríž 1580 km,
 • Rím 1574 km,
 • Brusel 1495 km,
 • Praha 532 km,
 • Viedeň 445 km,
 • Prešov 203 km.

Administratívne členenie a samospráva

Malopoľské vojvodstvo administratívne tvorí  22 okresov (vrátane 3 miest so štatútom okresu) a 182 gmín (obce s administratívnym sídlom miestnej samosprávy, spádové obce). Celkovo je vo vojvodstve 55 miest a 2 635 obcí.

Regionálna samospráva ma tieto hlavné kompetencie:

 • správa vojvodských ciest,
 • organizácia regionálnej dopravy,
 • starostlivosť o kultúrne inštitúcie regionálneho významu (múzea, divadla, opery a pod),
 • nemocnice II. typu,
 • stredné školstvo a špecializované školy (vrátane učilíšť).

Celkovo samospráva vojvodstva disponovala v roku 2003 príjmami 1,438 mld. EUR (výdaje 1,474 mld. EUR), z toho regionálna samospráva 83 mil. EUR (výdaje 85 mil. EUR).

Zákonodarným orgánom vojvodstva je tzv. “sejmík“ (zastupiteľstvo), ktoré je zložené z 39 poslancov (radných).

Doprava

Leteckú dopravu v rámci vojvodstva zabezpečuje medzinárodné letisko Krakov – Balice, ktoré poskytuje pravidelné letecké spojenie s najvýznamnejšími miestami Európy, južnej Ameriky a Izraela. Kapacita letiska na naďalej zväčšuje s predpokladom prepraviť 2 mil. cestujúcich ročne. V regióne je dostupná diaľnica A4, ktorá umožní onedlho priame diaľničné prepojenie s NSR. Začína sa tiež výstavba diaľnice na východ, smerom na Ukrajinu. Región disponuje tiež bezprostredným železničným prepojením s najvýznamnejšími miestami regiónu, mimo iného tiež s Berlínom a Budapešťou. Cesta železnicou do hlavného mesta Varšavy trvá 160 minút.

Demografia

Spomedzi všetkých regiónov Poľska je v Malopoľskom vojvodstve nárast obyvateľstva najväčší. Je to dané nielen prirodzeným prírastkom, ale tiež migráciou obyvateľstva (druhé miesto v rámci krajiny), ktorej značnú časť tvoria cudzinci. Najväčší počet ľudí býva v aglomerácii Krakova (viac než 1 mil. osôb), Tarnova 118 000, Nového Saczu 85 000. Štruktúru obyvateľstva: predproduktívny vek – 23,1%, produktívny vek – 61,7%, poproduktívny 15,2%, čo sú približne hodnoty v Poľsku ako celku.

Hospodárstvo

Miera nezamestnanosti v Malopoľsku je výrazne nižšia, než je stredná miera v Poľsku a ku koncu roka 2004 tvorila 14,7 % (v Poľsku 18,9%), čo bola druhá najnižšia miera nezamestnanosti v rámci regiónov Poľska. V samotnom Krakove to bolo 7,6 %. Pre Malopoľské vojvodstvo je charakteristický rôznorodý profil hospodárstva. Opiera sa o tradičné oblasti priemyslu, hutníctvo, ťažký priemysel, ale s rozvojom nových, inovatívnych odvetví. Spomedzi 500 najväčších poľských spoločností, 30 má sídlo v Malopoľsku. Najvýznamnejšou spoločnosťou je myslenická Tele-Fonika, štvrtý najväčší producent optických káblov v Európe. Významnými firmami sú ďalej IT-Optimus, ComArch, Solidex a pod. Vláda regiónu vsadila na rozvoj moderných technológií, informačných technológií, ale tiež na rozvoj chemického a farmaceutického priemyslu, polygrafie a kovových obalových materiálov. V regióne pôsobí asi 288 tis. firiem a ich počet z roka na rok rastie. Väčšinu z nich tvoria firmy malého a stredného podnikania. Značná časť z nich je rodinného typu, ako napr. významná firma Fakro na výrobu strešných okien. Krakov tvorí finančné centrum južného Poľska, kde majú sídla významné banky a finančné inštitúcie. Zahraničné firmy investovali v regióne viac než 6 mld. USD, čo je viac než 8 % zahraničných investícii krajiny. Najväčšia miera zastúpenia zahraničných investícií je v oblasti bankovníctva a obchodu. 2 426 firiem so zahraničnou účasťou zamestnávajú približne 76 tis. pracovníkov. Vzhľadom na rozsah poľnohospodárskej pôdy, klimatické a terénne podmienky, poľnohospodárstvo dosahuje dobré výsledky a využíva svoj potenciál. Značnú úlohu tu zohrávajú rodinné farmy, orientujú sa na výrobu ekologických potravín regionálneho charakteru. Veľká pozornosť je venovaná tiež ochrane prírody.

Vzdelávanie, kultúra

Malopoľské vojvodstvo je druhým regiónom v Poľsku čo do potenciálu kultúry a tretím čo do počtu študentov. Významná je Jagelonského univerzita, inštitúcia s viac než 600 ročnou tradíciou. V 31 vzdelávacích zariadeniach študuje viac než 170 000 študentov. Vznikajú postupne nové súkromné školy a tiež vznikajú nové študijné obory v dôsledku požiadaviek trhu práce. Značný je tiež potenciál kultúry. Každý štvrtý návštevník múzeí v Poľsku je návštevníkom jedného z múzeí Malopoľska. Je tu sústredených viac než 20% umeleckých diel Poľska. Známym sú kultúrne a historické pamiatky, napr. hrad Wawel v Krakove, okresné múzea v Tarnove a Novom Saczu. Známe sú tiež festivaly židovskej kultúry a festival folklóru horských oblastí. Malopoľsko patrí medzi najviac najnavštevovanejšie regióny v Poľsku. V r. 2003 ho navštívili takmer 8 mil. turistov, najmä zahraničných. Najviac navštevované sú kultúrne, historické a prírodné atrakcie v Krakove, ťažba soli v Wieličke a tiež poľské Tatry a Zakopane. Veľmi navštevovaným je tiež rodný dom Jana Pavla II vo Wadoviciach. V poslednom období v regióne narástol počet ubytovacích kapacít, vznikli postupne nové strediská aktívnej a špecializovanej turistiky. V regióne je vyznačených viac než 4 tis. km peších a cyklistických chodníkov.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 05.05.2009 / Aktualizované: 24.04.2012 HoreTlačiť