Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dohoda o spolupráci

Dohoda o spolupráci medzi Prešovským samosprávnym krajom (Slovenská republika) a Ivano-Frankovskou oblastnou štátnou administráciou (Ukrajina)

Spolupráca medzi Prešovským samosprávnym krajom a Ivano-Frankovskou oblastnou štátnou administráciou sa začala rozvíjať už v roku 2004, kedy počas oficiálneho stretnutia došlo k prerokovaniu možností rozvoja medzinárodnej spolupráce medzi týmito dvoma regiónmi a následne aj k prijatiu spoločného vyhlásenia.

Spoločné vyhlásenie, podpísané 2. júna 2004 predsedom Prešovského samosprávneho kraja Petrom Chudíkom a predsedom Ivano-Frankovskej oblastnej štátnej administrácie Michajlom Višivaňukom, vychádza z cieľov podpory rozvoja slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a do úvahy taktiež berie vytvorenie novej geopolitickej situácie v Európe v dôsledku vstupu krajín strednej a východnej Európy do Európskej únie.

Spoločné vyhlásenie obsahuje štyri kľúčové body:

 • Deklarácia záujmu a potreby vytvárania podmienok pre rozvoj kontaktov a spolupráce s cieľom budovať a prehlbovať priateľské vzťahy medzi oboma regiónmi.
 • Potvrdenie existencie obojstranných možností a významu uskutočňovania vzájomných vzťahov a medzinárodnej spolupráce pre všestranný rozvoj oboch regiónov.
 • Deklarácia potreby podpory realizácie spoločných projektov v oblastiach spoločného záujmu a obojstrannej výhodnosti, najmä v rámci programov Európskej únie.
 • Deklarácia potreby vytvorenia základného právneho rámca v súlade s vnútroštátnym právnymi normami Slovenskej republiky a Ukrajiny pre rozvoj budúcej spolupráce medzi oboma regiónmi.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor projektového riadenia 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
051/7081 572 

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 31.03.2015 / Aktualizované: 01.04.2015 HoreTlačiť