Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dubrovnícko-neretvianska župa (Chorvátska republika)

Dohoda o spolupráci

Dohoda o spolupráci medzi Prešovským samosprávnym krajom (Slovenská republika) a Dubrovnícko-neretvianskou župou (Chorvátska republika)

Dohoda o spolupráci bola podpísaná predsedom PSK, Petrom Chudíkom a županom Dubrovnícko-neretvianskej župy, Nikolom Dobroslavičom v Dubrovníku, dňa 22. apríla 2017.

Predmetom Dohody o spolupráci je spoločne vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj vzájomných priateľských vzťahov a prospešnej a efektívnej bilaterálnej medzinárodnej spolupráce z úrovne orgánov regionálnej samosprávy a štátnej správy, medzinárodnú bilaterálnu spoluprácu smerovať a uskutočňovať prednostne v nasledujúcich prioritných oblastiach: v oblasti kultúry, školstva a vzdelávania, cestovného ruchu, spolupráci založenej na využívaní eurofondov. Ďalšími možnými oblasťami spolupráce sú: regionálna a miestna správa a samospráva, regionálny rozvoj, biznis, energetika, marketing, veda, šport a sociálna oblasť. Predmetom Dohody o spolupráci je aj vypracovávať, implementovať a aktualizovať špecifické plány pre jednotlivé oblasti spolupráce.

Bilaterálna spolupráca sa bude uskutočňovať formou vzájomných výmen a poskytovaní informácií, skúseností a poznatkov o možnostiach rozvoja spolupráce v uvedených oblastiach, podporou činností orgánov miestnej samosprávy, miestnych inštitúcií, organizácií, zariadení sídliacich na území regiónov, stretnutiami oficiálnych a odborných delegácií na regionálnej a lokálnej úrovni, podporovaním projektov v oblasti kultúry, podporou vzdelávacích aktivít základných a stredných škôl, univerzít, výmenou informácií a skúseností v oblasti cestovného ruchu a inými vopred vzájomne dohodnutými formami.

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 27.12.2017 / Aktualizované: 25.06.2018 HoreTlačiť