Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmeny v Európskom parlamente

Novým predsedom Európskeho parlamentu je Jerzy Buzek

Novozvolený Parlament si 14. júla 2009, na ustanovujúcej schôdzi v Štrasburgu zvolil v prvom kole počtom hlasov 555 za predsedu poľského poslanca Jerzyho Buzeka (Európska ľudová strana - EPP), ktorý nahradil Hansa-Gerta Potteringa (EPP, DE). Jerzy Buzek bude túto funkciu vykonávať 2,5 roka.

Celkovo sa na hlasovaní zúčastnilo 713 zo 736 poslancov. Bolo odovzdaných 644 platných hlasovacích lístkov, 69 bolo neplatných. Potrebná väčšina na zvolenie nového predsedu predstavovala 323 hlasov. Jediná protikandidátka, švédska poslankyňa Eva-Britt SVENSSON (EUL/NGL, SE) získala 89 hlasov.

Poslanci Európskeho parlamentu si zvolili 14 nových podpredsedov

Novozvolený Parlament si na ustanovujúcej schôdzi v Štrasburgu v utorok večer zvolil v prvom kole hlasovania 3 podpredsedov. V druhom kole hlasovania nebol zvolený žiaden ďalší kandidát, pretože nedosiahol potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov. V treťom kole hlasovania si poslanci zvolili relatívnou väčšinou 11 podpredsedov. Ženy získali 6 zo 14 podpredsedníckych kresiel.

Nový predseda EP Jerzy BUZEK oznámil, že v 1. kole hlasovania boli za podpredsedov EP zvolení:

 • PITTELLA Giovanni (S&D, IT) 360 hlasov
 • KRATSA-TSAGAROPOULOU Rodi (EPP, EL) 355 hlasov
 • LAMBRINIDIS Stavros (S&D, EL) 348 hlasov

Pomer hlasov v 1. kole: hlasovalo 701 poslancov, 684 hlasov bolo platných, 17 hlasov neplatných, absolútna väčšina prestavovala 343 hlasov.

Ako ďalej oznámil predseda EP, v 2. kole hlasovania nebol ani jeden kandidát zvolený za podpredsedu. Nedosiahol totiž potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov a to 325 hlasov. V 2. kole odovzdalo svoj hlas 660 poslancov, z toho 649 bolo platných a 11 neplatných.

Predseda EP Jerzy Buzek oznámil, že v 3. kole hlasovania hlasovalo 656 poslancov, z toho 644 hlasov bolo platných a 12 hlasov neplatných. Podpredsedami sa stali:

 • MARTÍNEZ MARTÍNEZ Miguel Ángel (S&D, ES) 327 hlasov
 • VIDAL-QUADRAS Alejo (EPP, ES) 308 hlasov
 • ROTH-BEHRENDT Dagmar (S&D, DE) 287 hlasov
 • ROUČEK Libor (S&D, CZ) 278 hlasov
 • DURANT Isabelle (Greens/EFA, BE) 276 hlasov
 • ANGELILLI Roberta (EPP, IT) 274 hlasov
 • WALLIS Diana (ALDE, UK) 272 hlasov
 • SCHMITT Pál (EPP, HU) 257 hlasov
 • McMILLAN-SCOTT Edward (ECR, UK) 244 hlasov
 • WIELAND Rainer (EPP, DE) 237 hlasov
 • KOCH-MEHRIN Silvana, (ALDE, DE) 186 hlasov

Zaradenie slovenských poslancov EP v parlamentných výboroch

Poslanci Európskej ľudovej strany (EPP):

 • BAUER Edit - riadna členka v EMPL a v FEMM, náhradníčka v LIBE
 • KUKAN Eduard - riadny člen v AFET a v DROI, náhradník v DEVE
 • MÉSZÁROS Alajos - riadny člen v JURI, náhradník v ITRE
 • MIKOLÁŠIK Miroslav - riadny člen v REGI, náhradník v ENVI a v DROI
 • ŠŤASTNÝ Peter - riadny člen v INTA a v SEDE, náhradník v BUDG
 • ZÁBORSKÁ Anna - riadna členka v DEVE a v FEMM, náhradníčka v ENVI

Poslanci Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente (S&D):

 • BEŇOVÁ Monika - riadna členka v LIBE, náhradníčka v AFET
 • MAŇKA Vladimír - riadny člen v BUDG, náhradník v ITRE
 • NEVEĎALOVÁ Katarína - riadna členka v CULT, náhradníčka v FEMM a v LIBE
 • SMOLKOVÁ Monika - riadna členka v REGI, náhradníčka v CULT
 • ZALA Boris - riadny člen v AFET, náhradník v DROI

Poslanec Skupiny Aliancia liberálov a demokratov za Európu (ALDE):

 • KOZLÍK Sergej - riadny člen v BUDG, náhradník v ECON

Poslanec Skupiny Európa slobody a demokracie (EFD):

 • PAŠKA Jaroslav - riadny člen v ITRE, náhradník v REGI a v ENVI

Zoznam stálych výborov Európskeho parlamentu

AFET - Výbor pre zahraničné veci

DROI - Podvýbor pre ľudské práva

SEDE - Podvýbor pre bezpečnosť a ochranu

DEVE - Výbor pre rozvoj

INTA - Výbor pre medzinárodný obchod

BUDG - Výbor pre rozpočet

CONT - Výbor pre kontrolu rozpočtu

ECON - Výbor pre hospodárske a menové veci

EMPL - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

ENVI - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ITRE - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

IMCO - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

TRAN - Výbor pre dopravu a cestovný ruch

REGI - Výbor pre regionálny rozvoj

AGRI - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

PECH - Výbor pre rybné hospodárstvo

CULT - Výbor pre kultúru a vzdelávanie

JURI - Výbor pre právne veci

LIBE - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

AFCO - Výbor pre ústavné veci

FEMM - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

PETI - Výbor pre petícii

Publikované: 17.07.2009 / Aktualizované: 11.01.2010 HoreTlačiť