V rámci susedskej politiky EÚ bola vytvorená nová iniciatíva Východné partnerstvo. Záujmom Východného partnerstva je prehlbovanie vzťahov s krajinami východnej Európy: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina. Ide o ambiciózne partnerstvo, ktoré dopĺňa bilaterálne dohody a dve existujúce európske iniciatívy: Severná dimenzia a Stredomorská únia. V rámci susedskej politiky EÚ bola vytvorená nová iniciatíva Východné partnerstvo. Záujmom Východného partnerstva je prehlbovanie vzťahov s krajinami východnej Európy: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina. Ide o ambiciózne partnerstvo, ktoré dopĺňa bilaterálne dohody a dve existujúce európske iniciatívy: Severná dimenzia a Stredomorská únia.
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Východné partnerstvo – nová iniciatíva EÚ smerovaná na východnú Európu

V rámci susedskej politiky EÚ bola vytvorená nová iniciatíva Východné partnerstvo. Záujmom Východného partnerstva je prehlbovanie vzťahov s krajinami východnej Európy: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina. Ide o ambiciózne partnerstvo, ktoré dopĺňa bilaterálne dohody a dve existujúce európske iniciatívy: Severná dimenzia a Stredomorská únia.

Rada EÚ prijala túto iniciatívu v decembri 2008. Cieľom Východného partnerstva je vytvoriť potrebné podmienky pre akceleráciu politického prepojenia a ďalšiu ekonomickú integráciu medzi EÚ a partnerskými krajinami. Východné partnerstvo sa zameria na:

 • bilaterálne dohody o pridružení
 • podporu mobility občanov do EÚ a liberalizáciu vízového režimu, ak budú zabezpečené bezpečné požiadavky
 • posilnenie energetickej bezpečnosti cez spoluprácu v dlhodobých stabilných a bezpečných dodávkach a tranzitu energie (lepšie nariadenia, energetické šetrenie, využitie obnoviteľných zdrojov energie)
 • vytvorenie programu na budovanie inštitúcií

Východné partnerstvo bolo oficiálne spustené 7. mája 2009 na “Samite východného partnerstva“ v Prahe, na ktorom sa zúčastnili hlavy štátov a vlád členských štátov EÚ a partnerských krajín. Na tomto samite bola prijatá politická deklarácia ustanovujúca toto partnerstvo, v ktorej sú formulované hlavné ciele, multilaterálna spolupráca a spôsob fungovania.

Stretnutia hláv štátov a vlád Východného partnerstva sa budú z pravidla organizovať raz za dva roky. Ministri zahraničných vecí sa budú stretávať každý rok. Európska komisia bude organizovať štyri tematické platformy: Demokracia, dobrá správa a stabilita; ekonomická integrácia a konvergencia so sektorovými politikami EÚ; energetická bezpečnosť; kontakt medzi ľuďmi. Prvé iniciačné stretnutie sa uskutoční v júni 2009 a ďalej sa platformy budú organizovať dvakrát do roka.

Finančná podpora šiestich krajín sa realizuje cez Nástroj európskej susedskej politiky (ENPI). Táto podpora bude narastať do roku 2013 do výšky 785 mil. EUR. V rámci ENPI nastane realokácia zdrojov na dosiahnutie cieľov Východného partnerstva a bude pridaných ďalších 350 mil. EUR. Celková alokácia pre Východné partnerstvo bude vo výške 600 mil. EUR.

České predsedníctvo Rady EÚ požiadalo Výbor Regiónov o stanovisko k tejto téme. Výbor regiónov vo svojom stanovisku pripravenom predsedom komisie pre vonkajšie vzťahy Istvánom Sértő-Radics (starosta obce Uszka, HU/ALDE) podporuje posilnenie politického dialógu medzi EÚ a susednými krajinami na východe, ktorý bude mať pozitívny vplyv na pohraničné európske regióny v tejto oblasti. Výbor regiónov prijal dozornú funkciu v nasledujúcich paltformách partnertva: Demokracia, dobrá správa a stabilita; Kontakt medzi ľuďmi. Významným podujatím bude fórum o Východnom partnerstve organizované Výborom regiónov 16. – 17. júna 2009 v Bruseli.

Fórum o Východnom partnerstve 16.-17. jún 2009:

http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=folder&id=ca333b77-da83-4633-8916-8bbc3b9fa901&sm=ca333b77-da83-4633-8916-8bbc3b9fa901

Stanovisko Výboru regiónov k Východnemu partnerstvu:http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=681Fcxwjnog%3d/AgendaDocuments.aspx?pmi=681Fcxwjnog%3d

Publikované: 19.05.2009 / Aktualizované: 26.05.2010 HoreTlačiť