Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ukrajinská delegácia si odviezla humanitárnu pomoc

 

Delegácia Zakarpatskej oblasti Ukrajiny si včera 12. novembra 2009 odviezla na Ukrajinu humanitárnu pomoc vo forme liekov, na nákup ktorých jej poskytol finančný príspevok vo výške 10 000€ Prešovský samosprávny kraj (PSK).

O poskytnutie humanitárnej pomoci požiadali predsedu PSK, pána Petra Chudíka, predseda Zakarpatskej oblastnej štátnej administrácie pán Oleh Havaši a predseda Zakarpatskej oblastnej rady, pán Michajlo Kičkovskij. Poskytnutie humanitárnej pomoci Zakarpatskej oblasti Ukrajiny schválilo Zastupiteľstvo PSK na svojom 37. zasadnutí na návrh predsedu PSK dňa 9.11.2009. Pomoc bola schválená vo forme poskytnutia finančného príspevku vo výške 10.000,- €, účelovo určených na nákup potrebných nedostatkových liečiv a zdravotníckeho materiálu.

Samotná pomoc bola zrealizovaná dňa 12. 11. 2009, kedy si vedúci delegácie Zakarpatskej oblasti pán Michajlo Kičkovskij, predseda Zakarpatskej oblastnej rady prevzal z rúk zástupcu riaditeľa Úradu PSK, pána Štefana Matejčíka symbolický šek na 10.000,- € na nákup liekov a zdravotníckeho materiálu. Delegácia si súčasne za poskytnutý finančný príspevok nakúpila a na Ukrajinu odviezla krízovým štábom Zakarpatskej oblasti požadované lieky. Ako vyjadrenie ocenenia za poskytnutú pomoc odovzdal vedúci ukrajinskej delegácie predstaviteľom PSK písomné uznanie. Aktu prevzatia pomoci sa zúčastnil generálny konzul Ukrajiny v Prešove, pán Jurij Koľadinský.

Humanitárna pomoc prispeje v prvom rade k vyliečeniu, resp. k záchrane ľudských životov obyvateľov postihnutých oblastí Ukrajiny a ako aj zamedzeniu jej šírenia v prihraničných oblastiach Zakarpatskej oblasti a do susedných regiónov, vrátane Slovenska. Poskytnutie pomoci je vyjadrením prejavu medzinárodnej solidarity s obyvateľmi Zakarpatskej oblasti a západných oblasti Ukrajiny, ktoré sú najviac postihnuté epidémiou, ale aj v širšom medzinárodnom kontexte.

A nakoniec je poskytnutie humanitárnej pomoci tiež potvrdením toho, že PSK je vierohodným zahraničným partnerom, ktorý si dodržiava prijaté záväzky v zmysle uzatvorených dohôd a vie plniť aj tie najnáročnejšie záväzky a úlohy, ktoré si vyžadujú mimoriadne situácie, medzi ktorú patrí aj súčasná chrípková epidémia na Ukrajine. Zaradil sa tak medzi tých zahraničných regionálnych partnerov Poľska, Českej republiky, Maďarska a iných krajín Európy, ktorých predstavitelia Zakarpatskej oblasti o pomoc požiadali a ktorí už pomoc poskytli, resp. poskytnúť plánujú.

Zakarpatská oblasť Ukrajiny je dlhoročným zmluvným partnerom PSK na rozvoj vzájomných obojstranne výhodných a priateľských vzťahov a cezhraničnej spolupráce v rôznych oblastiach. Výskytom chrípkových ochorení sú najviac zasiahnuté západne oblasti Ukrajiny, vrátane susednej Zakarpatskej oblasti, kde ochorelo na chrípku okolo 40 000 osôb a 2 osoby zomreli. Ako uviedla členka delegácie „predstavitelia Zakarpatskej oblastnej štátnej administrácie spoločne s predstaviteľmi ďalších zainteresovaných organizácií a inštitúcií prijali už na začiatku účinné opatrenia na zamedzenie šírenia chrípkového ochorenia (boli zatvorené školy, zrušené verejné zhromaždenia a podobne)“, čím sa šírenie chrípky eliminovalo a nedosiahlo takých rozsahov, ako v jej susedných oblastiach. Žiaľ na realizáciu niektorých profylaktických a liečebných opatrení nemajú dostatok liečiv a preto sa obrátili s prosbou o poskytnutie humanitárnej pomoci na svojich zahraničných partnerov, vrátane PSK.

 

Juraj Latta
oddelenie medzinárodnej spolupráce
Kancelária predsedu

Publikované: 13.11.2009 / Aktualizované: 11.01.2016 HoreTlačiť