Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Súťaž 60 sekundových filmov: Dokážete vystihnúť podstatu Európy v 1 minútovom dokumente?

 

Po úspechu minuloročnej fotografickej súťaže Európa doma (Europe@Home) organizuje Európska ľudová strana (European People´s Party Group) vo Výbore regiónov súťaž 60 sekundových filmov na tému vytváranie lepšieho životného prostredia. Zmena podnebia je jedna z najväčších výziev Európy a ak chceme dosiahnuť zmenu, musíme začať od seba samých. Súťaž je určená pre mladých ľudí, ktorí zašlú krátke motivačné video na uvedenú tému. Hlavnou cenou je 1750 Eur a výlet do Bruselu na premietanie filmov v Európskom parlamente.

Uzávierka: 15. jún 2009

Viac informácií: http://www.eppcompetition.eu

http://www.epp.cor.europa.eu/Film%20competition/Programme%20+%20Rules%20film%20competition%202009.htm#What%20+%20Rules%20film%20competition%202009.htm#What

Publikované: 07.05.2009 / Aktualizované: 11.01.2010 HoreTlačiť