Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ponuka stáží vo Výbore regiónov

Výbor regiónov

Výbor regiónov každoročne ponúka limitovaný počet stáží pre mladých Európanov. Stáže ponúkajú jedinečnú príležitosť práce v medzinárodnom prostredí a získanie nových pracovných skúseností v Európskych inštitúciách.

Výbor regiónov ponúka 2 typy stáží:

 • Dlhodobá platená stáž s dĺžkou trvania 5 mesiacov poskytuje pracovnú skúsenosť v niektorej z jednotiek Výboru regiónov. Stáž beží v priebehu roka v dvoch etapách: od 16. februára do 15. júla (jarná stáž) a od 16. septembra do 15. februára (jesenná stáž).
 • Krátkodobá neplatená stáž

Cieľom stáže vo Výbore regiónov je:

 • Poskytnúť stážistom všeobecnú znalosť o výhodách a problémoch procesu Európskej integrácie
 • Poskytnúť základnú vedomosť o práci Výboru regiónov a jeho funkciách
 • Umožniť pracovnú skúsenosť v medzinárodnom prostredí a vytvoriť kontakty na medzinárodnej úrovni
 • Vytvorenie skúseností a vedomostí potrebných pre štúdium, či pracovnú kariéru
 • Absolvent stáže získava pracovnú skúsenosť personálu Európskych inštitúcií.

Podmienky účasti:

 • Štátny občan členského štátu EÚ, alebo kandidátskeho štátu na vstup do EÚ
 • Držiteľ univerzitného diplomu, respektíve študent vysokej školy (študent 4 ročníka)
 • Zamestnanec verejného, alebo súkromného sektora s vysokoškolským diplomom, alebo adekvátnym vzdelaním, pôsobiaci minimálne 3 roky v oblasti plánovania a poradenstva
 • Znalosť jedného z oficiálnych jazykov EÚ a dostatočnú znalosť jedného z hlavných jazykov (angličtina, al. francúzština).

Program stáží je prioritne orientovaný pre mladých ľudí, z tohto dôvodu by mal mať uchádzač o stáž menej ako 32 rokov. V prípade individuálnych žiadostí však môže Výbor regiónov udeliť výnimky.

Žiadosť: http://trainee.cor.europa.eu/default.aspx?inst=COR&culture=EN

Žiadosť musí byť vyplnená a odoslaná medzi 1.4. až 30.9. pre jarnú stáž a 1.10. až 31.3. pre jesennú stáž.

Status žiadosti: http://trainee.cor.europa.eu/status.aspx?inst=COR&culture=EN

Viac informácií: http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=28516a2d-0fc5-4813-9093-8bc6a932a183&sm=28516a2d-0fc5-4813-9093-8bc6a932a183#intro1

Publikované: 19.08.2009 / Aktualizované: 11.01.2010 HoreTlačiť