Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Nový portál o podnikaní – Vaša Európa – Podniky

Nový portál o podnikaní – Vaša Európa – Podniky

Hľadáte podnikateľské príležitosti v inej krajine EÚ? V spoločnom trhu EÚ s 500 miliónmi spotrebiteľov určite nájdete možnosti pre Váš podnik. Ak hľadáte dostupný zdroj informácií v slovenskom jazyku, portál Vaša Európa – Podniky je tu pre Vás.

Vaša Európa – Podniky predstavuje praktický návod na podnikanie v celej Európe. Na stránkach portálu Vaša Európa - Podniky nájdete odpovede na všetky praktické otázky, ktoré sa týkajú Vášho podnikania, ako aj informácie o svojich právach a záväzkoch a o správnych postupoch súvisiacich so založením podniku, riadením podniku, so zodpovedným vedením podnikania, využívaním výhod trhu EÚ, s rozširovaním podnikania a podobne. Portál ponúka aj prístup na vládne služby on-line v každej krajine, kontakt na podporné a poradenské podnikateľské organizácie a iné.

Viac informácií: http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_sk.htm

Publikované: 07.04.2009 / Aktualizované: 11.01.2010 HoreTlačiť