Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Veteráni na oslave SNP

Oslavy SNP v Prešove za účastí veteránov z Ukrajiny

Na oslavách okrúhleho 65. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Prešove sa 26. augusta 2009 zúčastnila delegácia Zakarpatskej oblasti Ukrajiny.

Už počas presunu z hraničného priechodu Vyšné Nemecké – Užhorod sa delegácia na krátko zastavila pri vojenskom pamätníku obetiam druhej svetovej vojny – Pomníku víťazstva na Dargovskom priesmyku. Dôvod bol veľmi prostý a prozaický, jeden z členov delegácie bol totiž priamym účastníkom bojov pri prelamovaní obrannej nemeckej línie v Slanských vrchoch. "Ešte i dnes mám v živej pamäti niektoré epizódy týchto niekoľko ťažkých zimných dní na prelome rokov 1944-1945 pri oslobodzovaní Slovenska. Veľa mojich spolubojovníkov a druhov v zbraní tu položilo to najcennejšie čo mali, svoje životy. Často sem na tieto pamätne miesta chodím a s veľkou úctou a pietou a so slzami v očiach sa skláňam nad hrdinstvom mojich druhov" vyznal sa úprimne so svojich pocitov priamy účastník bojov na Dargove, pán Mikovič Michajlo Ivanovič, predseda Okresnej rady Veteránov vojny v Perečíne.

Okrem účasti delegácie na samotných oslavách 65. výročia SNP a pietnom akte kladenia vencov, bola delegácia prijatá na pôde Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Počas neformálneho srdečného a priateľského stretnutia obe delegácie hovorili najmä o otázkach odkazu SNP a bojov II. svetovej vojny pre mladú generáciu a ich výchove k vlastenectvu a hrdosti na to, čo bolo v priebehu vojny tak ťažko a za veľkých obetí vybojované. "Vo výchove a vzdelávaní, najmä mladej generácie, sme urobili možno nejaké chyby, musíme za z toho poučiť. Je potrebné zdôrazňovať proti čomu a za čo sme vo vojne bojovali a nerozoberať jednotlivé epizódy vojny a na ich podstate hodnotiť históriu. Sme veľmi vďační a potešení, že predstavitelia PSK si vážia a ctia veteránov II. svetovej vojny a ďakujeme za pozvanie a za to, že dnes s vami môžeme byť účastníkmi osláv 65. výročia osláv SNP tu v Prešove" zdôraznil vedúci delegácie pán Bihunec Ivan Jurijevič, predseda ZO Veteránov vojny Zakarpatia.

Okrem tohto stretnutia delegáciu prijali predstavitelia mesta Prešov, predstavitelia štátnej správy, ZRUS a predstavitelia iných subjektov v Prešove.

Prešovský samosprávny kraj rozvíja cezhraničné kontakty a spoluprácu so Zakarpatskou oblastnou štátnou administráciou už niekoľko rokov a v rámci tohto procesu nezabúda ani na podporu tých a vzdanie úcty tým, ktorým vďačíme za oslobodenie a život v mieri – na veteránov II. svetovej vojny. Preto aj táto návšteva delegácie Zakarpatskej oblasti sa uskutočňuje na pozvanie predsedu PSK, pána Petra Chudíka v rámci procesu rozvoja cezhraničnej spolupráce so susednou Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny.


Juraj Latta
oddelenie medzinárodnej spolupráce
Kancelária predsedu

Publikované: 26.08.2009 / Aktualizované: 11.01.2010 HoreTlačiť