Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Nominácie na „Európsku cenu Karola V.“

Európska akadémia nadácie Yuste vyhlásila verejnú výzvu na nominácie kandidátov „Európskej ceny Karola V.“ za rok 2010. Cena má za cieľ odmeniť ľudí, ktorí svojim úsilím a angažovanosťou prispeli k lepšej znalosti a rozšíreniu kultúrnych a historických hodnôt Európy a/alebo k zjednocovaniu Európskej únie.

Kandidáti musia byť príslušníkmi jednej z krajín EÚ a nominovaní môžu byť ktoroukoľvek európskou inštitúciou, verejnoprávnou entitou, univerzitou, kultúrnou, vedeckou alebo socioekonomickou organizáciou.

Uzávierka na predkladanie nominácií je 30. novembra 2009.

Viac informácií:

http://www.fundacionyuste.org

Publikované: 18.11.2009 / Aktualizované: 11.01.2010 HoreTlačiť