Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Medzinárodný vzdelávací štipendijný program v Nemecku

Oddelenie medzinárodnej spolupráce, kancelárie predsedu Prešovského samosprávneho kraja obdržalo ponuku na účasť mladých vedúcich pracovníkov verejného sektora (verejná správa, príspevkové organizácie, inštitúcie plniace dôležité spoločenské úlohy a pod.) na deväťmesačnom, v poradí už 10. medzinárodnom štipendijnom programe v Nemecku pre štipendijný rok 2010/2011.

 

Prešovský samosprávny kraj týmto ponúka mladým pracovníkom verejnej správy (miestna samospráva, MVO, inštitúcie a organizácie v kraji) účasť na predmetnom štipendijnom programe.

Tento medzinárodný program je organizovaný Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg Nadácie Roberta Boscha pre 25 mladých pracovníkov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rumunska a Bulharska. Nadácia týmto už od roku 2001 prispieva k napĺňaniu celoeurópskych výziev a budovaniu porozumenia medzi Nemeckom a krajinami SVE a v tejto súvislosti je veľký dôraz kladený na nemecko-slovenské vzťahy. Ide o deväťmesačný štipendijný program, keď mladí štipendisti počas pobytu pracujú v partnerských inštitúciách, kde získavajú pracovné skúsenosti a nadväzujú nové pracovné kontakty. Zároveň majú možnosť ďalšieho vzdelávania počas sprievodných intenzívnych seminárov a celý pobyt je prakticky koncipovaný podľa predstáv a očakávaní štipendistu.

Tematickým mottom v štipendijnom roku 2010/2011 je “Žiť Európou – spoluvytvárať susedské vzťahy“. Cieľovou skupinou stážistov nasledujúceho programu sú preto mladí vedúci pracovníci, pracujúci v oblasti cezhraničnej spolupráce a medzinárodných vzťahov, ktorí prostredníctvom Carl Friedrich Goerdeler vytvoria sieť kontaktov a partnerstva určujúce budúcnosť.

Goerdeler-Kolleg je jedným z programov Nadácie Roberta Boscha.

Kandidáti sa musia zúčastniť výberového konania. Výberové konanie koordinuje a samotný výber uchádzačov vykonáva DGAP – Centrum pre strednú a východnú Európu (nemecká spoločnosť pre zahraničnú politiku). Uchádzači musia splniť niektoré podmienky a jednou z dôležitých podmienok účasti je dobrá znalosť nemeckého jazyka.

Termín programu:1.9.2010 – 31.5.2011. Zaslanie prihlášky potencionálnymi uchádzačmi do 31.10. 2009.

Ďalšie potrebné informácie, podmienky účasti, požiadavky na uchádzačov, formuláre a organizačné pokyny nájdete na www.goerdeler-kolleg.de , prípadne na oddelení medzinárodnej spolupráce, kancelárie predsedu:

 

Kontakt:

 • Juraj Latta
  oddelenie medzinárodnej spolupráce
  Tel./fax: +421 51 74 60 448, e-mail: juraj.latta(at)vucpo.sk

Kontakt pre uchádzačov na organizátora:

Publikované: 29.09.2009 / Aktualizované: 11.01.2010 HoreTlačiť