Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Aktuálna téma: „voda a jej využitie“

Konferencia o slovensko–francúzskej decentralizovanej spolupráci 

Saint Lary, Horné Pyreneje, Francúzsko, 11. - 12. júna 2009

 

Prešovský samosprávny kraj (PSK) bol jeden z organizátorov doposiaľ jednej z najúspešnejších kôl konferencií o slovensko-francúzskej decentralizovanej spolupráci, ktorú na svojom území organizoval v roku 2006. V súčasnej dobe je na požiadanie prezidentky Generálnej rady departementu Horné Pyreneje, ktorý je partnerom Prešovského samosprávneho kraja na rozvoj vzájomných vzťahov a decentralizovanej spolupráce, v pozícii garanta prípravy a uskutočnenia nasledujúceho kola predmetnej konferencie v Saint Lary na území departementu Horné Pyreneje za slovenskú stranu.

Konferencia o slovensko–francúzskej decentralizovanej spolupráci sa uskutoční v meste Saint Lary, departement Horné Pyreneje, Francúzsko v dňoch 11. - 12. júna 2009.

Ústrednou témou konferencie budú otázky: voda - vodné hospodárstvo, turizmus, kúpeľníctvo, zdroje vody, využitie geotermálnych zdrojov vody, zmeny vodného režimu krajiny a zmeny klímy, predpovedný a varovný systém pred prírodnými pohromami a ochrana územia v čase povodní, návrh a realizácia opatrení protipovodňovej prevencie a zavádzanie integrovaného manažmentu vodných zdrojov do praxe, systémy udržateľného zabezpečenia čistenia komunálnych odpadových vôd a zabezpečenia pitnej vody a všetko čo súvisí so súčasnou problematikou o vode (presné znenie ústrednej témy, témy na okrúhly stôl, témy na vedecký seminár a tém na jednotlivé 4 workshopy budú upresnené neskôr).

Za slovenskú stranu sa na konferencii predpokladá účasť predstaviteľov štátnych orgánov (najmä Ministerstva životného prostredia SR), veľvyslanectiev SR vo Francúzsku a Francúzska v SR, predstaviteľov regionálnej a miestnej samosprávy, ZMOS, mimovládnych organizácií a inštitúcií vodného hospodárstva, univerzít a vzdelávacích inštitúcií a pod., ktoré sa zaoberajú vo svojej činnosti problematikou vody a jej využitím.

 

Prešovský samosprávny kraj, ktorého predstavitelia spoločne s predstaviteľmi Veľvyslanectva Francúzska v SR a Asociácie francúzsko-slovenského rozvoja (FSD) koordinujú účasť slovenských účastníkov, vítajú záujem predstaviteľov VÚC a ďalších uvedených organizácií, združení a inštitúcií o aktívnu účasť na predmetnej konferencii. Je tu príležitosť svojou účasťou prispieť k zvýšeniu úrovne rokovaní konferencie a k hľadaniu riešení v takej vážnej problematike, akou voda a ochrana vodných zdrojov v súčasnej dobe nesporne je a v neposlednej rade tiež k prezentácií svojich krajov a subjektov a celého Slovenska ako celku. Účasť predstaviteľov organizácií a inštitúcií, pôsobiacich v oblasti témy konferencie a sídliacich na území jednotlivých VÚC koordinujú stanovení predstavitelia jednotlivých VÚC.

Do programu konania konferencie bol zaradený tiež odborný seminár za účastni odborníkov a vedeckých pracovníkov univerzít a výskumných inštitúcií Francúzska, Slovenska, Španielska a Veľkej Británie.

V rámci programu konferencie a pobytu slovenských účastníkov v Saint Lary sa uskutočnia tiež sprievodné doplnkové podujatia: výstava fotografií o Prešovskom kraji, kultúrne vystúpenie súboru zo Slovenska a uskutočnia sa tiež poznávacie aktivity do okolia pohoria Pyreneje a svetoznámeho pútnického miesta Lurdy.

 

Kontaktné osoby za PSK:

Ladislav Magyar, vedúci kancelárie predsedu
Tel: +421 51 74 60 408, 401,402
Fax: +421 51 77 12 524
e-mail: ladislav.magyar@vucpo.sk

Juraj Latta, oddelenie medzinárodnej spolupráce
Kancelária predsedu
Tel./fax: +421 51 74 60 448
e-mail: juraj.latta@vucpo.sk

 

Publikované: 17.04.2009 / Aktualizované: 11.01.2010 HoreTlačiť