Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Medzinárodná výstava “RUSKÝ LES“ vo Vologde

dekoračný obrázok

Prešovský samosprávny kraj, v rámci rozvoja svojich aktivít s partnerskou Vologodskou oblasťou, Ruská federácia ponúka obchodným a podnikateľským kruhom kraja účasť na medzinárodnej výstave – veľtrhu "RUSKÝ LES", ktorá sa uskutoční vo Vologde, Vologodská oblasť Ruskej federácie v dňoch 9. – 11. decembra 2009.

 

Výstava “Ruský les“ je jednou z najväčších výstav predstavujúca všetky druhy lesného, celulózového, papiernického a drevospracujúceho priemyslu, domácich a zahraničných lesno-strojárenských firiem, tradičných drevárskych remesiel. Je rozsiahlou udalosťou prispievajúcou ku komplexnej stabilizácii lesného priemyslu a rozvoju rôznych programov.

Organizované podujatia počas tohtoročnej výstavy budú cielené na:

 • prezentáciu produktov lesného, celulózového, papiernického a drevospracujúceho priemyslu, zariadenia lesného hospodárstva a príslušenstva,
 • zoznámenie sa s prácou a skúsenosťami regionálnych vologodských firiem a ich pokrokovými technológiami v oblasti ťažby dreva a programovania, výmena skúseností,
 • obchodné semináre a okrúhle stoly venované problematike rozvoja lesníckeho priemyslu, za účasti ruských a zahraničných podnikateľov,
 • ukážky možností vybavenia a strojov drevárskeho priemyslu,
 • všeruská vedecko-praktická konferencia.

 

Ponuku na účasť delegácie a podnikateľov na predmetnej výstave obdržal Prešovský samosprávny kraj od vlády Vologodskej oblasti, ktorá je už jeho niekoľkoročným partnerom na rozvoj medziregionálnej spolupráce v rôznych oblastiach, vrátane oblasti podpory obchodu a podnikania.

Úrad Prešovského samosprávneho kraja preto vyzýva podnikateľské subjekty, ktoré rozvíjajú podnikateľské aktivity v oblasti predmetu výstavy k účasti na výstave s cieľom využiť túto možnosť na propagáciu svojej firmy a jej výrobkov, prezentáciu kraja, nadviazanie podnikateľských vzťahov a kontaktov s vystavovateľmi, resp. uzatvorenie podnikateľských kontraktov.

 

Bližšie informácie o výstave, podmienky účasti, platby a pod. nájdete na kontaktnej adrese:

 • Výstavné centrum Ruský dom, Puškinskaja 25A, Vologda, Ruská federácia, 160035
  Kontaktná osoba: Schorohodova Elena, vedúca odboru pre výstavy a veľtrhy, Tel.: 00 7 8172 729 297, 250 165, 757 709, e-mail: rusdom@vologda.ru
 • Informácie k výstave a prípadnej Vašej účasti na nej, vrátane potrebných tlačív a dokumentov pre vystavovateľa Vám poskytne tiež:

Ing. Juraj Latta, oddelenie medzinárodnej spolupráce

Kancelária predsedu

Tel./fax: + 421 51 74 60448

e-mail: juraj.latta(at)vucpo.sk

 

 

Juraj Latta

oddelenie medzinárodnej spolupráce

Kancelária predsedu

Publikované: 18.11.2009 / Aktualizované: 11.01.2010 HoreTlačiť