Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Konferencia o slovensko–francúzskej decentralizovanej spolupráci

Saint Lary, departement Horné Pyreneje, Francúzsko, 11. - 12. júna 2009

 

Zo slovenskej strany na konferenciu prijali pozvanie predstavitelia šiestich samosprávnych krajov na Slovensku, predstavitelia regionálnych štátnych a miestnych samosprávnych orgánov, predstavitelia akademickej obce, ZMOS, predstavitelia organizácií a inštitúcií pôsobiacich v oblasti vodného hospodárstva a iní. Spoločne s francúzskymi predstaviteľmi, prezentujúcimi rôzne úrovne riadenia verejnej správy, budú hľadať riešenia a odpovede na aktuálne otázky v takej v súčasnosti možno povedať celosvetovej problematike, akou nesporne voda a efektívne využívanie vodných zdrojov je. Účastníci konferencie sa budú zaoberať tiež otázkami vodného hospodárstva, turizmu, kúpeľníctva, využitia geotermálnych zdrojov vody, zmenami vodného režimu krajiny a zmenou klímy, otázkami predpovedného a varovného systému pred prírodnými pohromami a ochrana územia v čase povodní, návrhmi na realizáciu opatrení protipovodňovej prevencie a zavádzanie integrovaného manažmentu vodných zdrojov do praxe, systémami udržateľného zabezpečenia čistenia komunálnych odpadových vôd a zabezpečenia pitnej vody a všetko čo súvisí so súčasnou problematikou o vode.

Prešovský samosprávny kraj (PSK), ako partner Generálnej rady Horných Pyrenejí a ktorého predstavitelia spoločne s predstaviteľmi Veľvyslanectva Francúzska v SR a Asociácie francúzsko-slovenského rozvoja (FSD) koordinujú účasť slovenských účastníkov, sa zúčastnia konferencie v najpočetnejšom zastúpení. Početnú delegáciu PSK, ktorej členmi sú poslanci Zastupiteľstva PSK, akademickej obce, zamestnanci Úradu PSK a iní, povedie jeho predseda Peter Chudík. Okrem aktívnej účastí predstaviteľov PSK počas okrúhleho stola a štyroch workshopov, organizovaných na vyššie uvedené témy, sa bude PSK ako jediný zo Slovenska prezentovať aj svojimi sprievodnými akciami. Prvou bude výstava „Prešovský kraj vo fotografii“ od Dionýza Dugasa, ktorá predstaví Prešovský kraj a jeho najväčšie bohatstvo prírodných krás, historických a kultúrnych pamiatok i rázovitého folklóru. Tri prírodné národné parky, vrátane Vysokých Tatier – najmenších veľhôr sveta, štyri skanzeny, vzácna spišská sakrálna gotika, zachované stredoveké jadrá miest, unikátne východné drevené kostolíky a svojrázna ľudová kultúra, sú nekonečným zdrojom a inšpiráciou na umelecké stvárnenie, ktorú autor jemne vycítil a pretavil do fotografií. PSK bude počas konferencie prezentovať prostredníctvom spevácko-hudobnej skupiny Hačure z Humenného tiež svoju kultúru a folklór. V priebehu päť denného pobytu plánuje skupina prezentovať svoje spevácke, hudobné, ale i tanečné umenie počas slávnostných podujatí spojených s konferenciou, ale plánované má tiež niekoľko vystúpení v kúpeľných strediskách departementu a tiež dve celovečerné vystúpenia v mestách Cauterets a Vielle Aure.

Prešovský samosprávny kraj rozvíja vzájomné vzťahy a uskutočňuje decentralizovanú spoluprácu s generálnou radou Horné Pyreneje už niekoľko rokov a za dobu jej trvania boli dosiahnuté významné výsledky a úspechy v oblasti podpory rozvoja cestovného ruchu, sociálnych služieb, podpory rozvoja obchodu a hospodárskej spolupráce, kultúry a v budúcnosti je zámerom rozšíriť spoluprácu do oblasti vzdelávania.

 

Juraj Latta
oddelenie medzinárodnej spolupráce
Kancelária predsedu

 

Publikované: 02.06.2009 / Aktualizované: 11.01.2010 HoreTlačiť