Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Fórum európskych regionálnych a miestnych činiteľov pre zdravotníctvo - EUregha

EUregha je európska sieť so zameraním na verejné zdravie. Fórum európskych regionálnych a miestnych činiteľov pre zdravotníctvo (EUregha) vzniklo v januári 2006. Cieľom fóra je vytvoriť spoluprácu medzi regionálnymi a lokálnymi činiteľmi v rámci Európy v oblasti verejného zdravia.

Medzi aktivity siete EUregha patrí:

 •  Zdieľanie informácií a najlepších príkladov z oblasti zdravotníctva
 •  Zvyšovanie povedomia o úlohe lokálnych a regionálnych činiteľov v implementácii EU zdravotníckych iniciatív
 • Zlepšenie spolupráce medzi európskymi inštitúciami, regionálnymi zastúpeniami v Bruseli , mimovládnymi organizáciami a inými zdravotníckymi sieťami s vplyvom na verejné zdravie
 • Sprostredkovanie prístupu k možnostiam financovania cez Európske fondy a právne poradenstvo.

EUrega je medzinárodná sieť, ktorá ponúka množstvo možností pre svojich členov. Medzi nich môžeme zaradiť:

 • Vytvorenie regionálnych pracovných skupín, ktoré sa budú venovať zdravotníckej problematike
 • Prístup k „regionálnym profilom“ – štatistickým údajom zúčastnených európskych regiónov
 • Propagácia regionálnych dobrých príkladov z oblasti zdravotníctva na EUregha výročných konferenciách a publikáciách
 • Účasť v EUregha konzultatívnej skupine, stretnutiach a konferenciách
 • Prístup do „členskej zóny“ na web-stránke www.euregha.net
 • Budovanie kontaktov s ostatnými európskymi regiónmi
 • Organizácia regionálnych podujatí so zdravotníckou problematikou s podporou Euregha
 • Možnosť zahrnutia regionálnych pozícií do EUregha pozície určenej Európskemu parlamentu a Európskej komisii
 • Prístup k privilegovaným informáciám od európskych zdravotníckych platforiem a pracovných skupín, kde je prítomná aj EUregha
 • Benefit z poskytnutých informácií ohľadne európskeho práva a EÚ fondov v oblasti zdravotníctva prostredníctvom EUregha publikácií.

Členstvo v sieti EUregha je bezplatné. Členom v sieti EUregha sa môže stať ktorýkoľvek región, alebo mesto, ktoré prejaví záujem a vyplní prihlasovací formulár.

Sieť EUregha reprezentuje viac ako 100 miestnych a regionálnych samospráv v 17-tich členských štátoch EÚ. EUregha zatiaľ nemá žiadneho partnera zo Slovenska.

Viac informácií: http://www.euregha.net

Členovia siete EUregha: http://www.euregha.net/home/index.php?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=31

Kontakt: info@euregha.net

Publikované: 05.03.2009 / Aktualizované: 11.01.2010 HoreTlačiť