Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Európsky týždeň mobility 2009 (Mobility Week 2009)

Obrázok - Európsky týždeň mobility 2009

V týždni od 16. do 22. septembra sa uskutoční Európsky týždeň mobility 2009. Týždeň venovaný udržateľnej mobilite bude organizovaný vo viac ako 2000 európskych mestách.

Európske mestá a mestečká sa zapoja do enviromentálneho projektu

Kampaň Európsky týždeň mobility vznikla z dôvodov rastúcej obavy ohľadne zhoršujúcej sa kvality ovzdušia, hluku, rastúceho počtu áut a podobne. Cieľom Európskeho týždňa mobility je povzbudiť verejnú mienku o potrebe boja proti znečisťovaniu ovzdušia. Zvyšovanie motorizovanej dopravy v mestskom prostredí totiž neznižuje iba kvalitu vzduchu a zvyšuje hluk, ale vplýva aj na celkovú kvalitu života v meste.

V súčasnosti boli vypracované 3 základné typy opatrení:

 • Zvyšovanie používania alternatívnych foriem dopravy (bicykel, pešia chôdza) a cestovanie iným spôsobom, než osobnými autami (verejná doprava, zdieľanie áut)
 • Zvyšovanie vedomosti a informovanie obyvateľov miest dôsledky dlhodobej pracovnej mobility a risk v súvislosti so znečistením
 • Poukázať na mestá v inom svetle prostredníctvom redukcie motorizovanej dopravy v peších zónach

Európsky týždeň mobility predstavuje pre všetky participujúce mestá príležitosť ukázať, nakoľko sú zapojené v rámci enviromentálnych aktivít. Podujatie zároveň predstavuje možnosť vyjadriť sa k problematike znečistenia životného prostredia a poskytnúť priestor občanom na podporu, zapojenie, opatrenia pre kvalitnejší život v mestskom prostredí.

Viac informácií o Európskom týždni mobility 2009

Viac informácií v slovenčine

 

Publikované: 14.09.2009 / Aktualizované: 11.01.2010 HoreTlačiť