Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Európsky ombudsman

  

Európsky ombudsman je verejný ochranca práv na európskej úrovni. Európskym ombudsmanom je P. Nikiforos Diamandouros, bývalý grécky národný ombudsman, ktorý bol zvolený Európskym parlamentom. Ombudsman je volený na dobu 4 rokov.

Ombudsman vyšetruje prípady nesprávneho postupu (postup, ktorý nie je v súlade s právom, alebo porušuje ľudské práva) úradov a orgánov EÚ (Európska komisia, Rada EÚ, Európsky parlament, Európska agentúra pre liečivá a iné). Vyšetrovanie začína na základe podnetu (sťažnosti), alebo vlastnej iniciatívy. Občania členských štátov EÚ, ako aj organizácie, združenia a podniky sídliace v Európskej únii sa môžu so svojou sťažnosťou, či problémom obrátiť na európskeho ombudsmana. Ombudsman môže kontaktovať dotknutú inštitúciu s požiadavkou, aby problém vyriešila. V prípade neuspokojivého vyriešenia situácie sa ombudsman pokúša o obojstranné kompromisné riešenie. Ombudsman taktiež môže vydať odporúčanie za účelom vyriešenia prípadu, či podať osobitnú správu Európskemu parlamentu.

Nová interaktívna online príručka

Chcete podať sťažnosť alebo požiadať o informácie? Na web-stránke európskeho ombudsmana nájdete tiež novú interaktívnu príručku, ktorej cieľom je navigovať občanov, firmy, mimovládne organizácie a asosiácie, kde a akým spôsobom by mali nasmerovať svoju sťažnosť, či žiadosť.

Od januára 2009 využilo služby interaktívnej online príručky vyše 5000 ľudí.

Nový interaktívna príručka je dostupná v 23 jazykoch na: http://www.ombudsman.europa.eu

Európsky ombudsman na prvý pohľad: http://www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/ataglance.faces

Kontakt:

Európsky ombudsman
1, av. Du Président Robert Schuman
CS 30403
FR-67001 Strasbourg Cedex
Francúzko

E-mail: eo@ombudsman.europa.eu

 

Publikované: 11.06.2009 / Aktualizované: 26.05.2010 HoreTlačiť