Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

EURES – Európsky portál pre pracovnú mobilitu

EURES - európsky portál

EURES je Európsky portál pre pracovnú mobilitu, ktorý slúži na vyhľadávanie pracovných a študijných príležitostí v rámci Európskej únie, Nórska, Islandu, Lichtenštajnska ( krajín EHP) a vo Švajčiarsku. Európsky servis pre sprostredkovanie práce (EURES) je sieťou pre spoluprácu, ktorá bola navrhnutá za účelom uľahčiť voľný pohyb pracovníkov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a vo Švajčiarsku. Medzi partnerov tejto siete patria servisy pre sprostredkovanie práce, odborové organizácie a zamestnávateľské organizácie. Koordinátorom siete je Európska komisia.

Hlavné ciele portálu EURES:

 1. Informovať, usmerňovať a poskytovať rady potenciálnym mobilným pracovníkom o pracovných príležitostiach a pracovných a životných podmienkach v Európskom hospodárskom priestore;
 2. Pomáhať zamestnávateľom, ktorí prejavia záujem o zamestnávanie pracovníkov z iných krajín;
 3. Poskytovať rady a pokyny pracovníkom a zamestnávateľom v cezhraničných regiónoch.

Na stránke EURES si môžete vytvoriť vlastný profil so životopisom, či podľa rôznych kategórií zobraziť ponuku voľných pracovných miest.

Portál EURES v slovenskom jazyku: http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=sk ,  http://www.eures.sk/

EURES poradcovia v okresných mestách: http://www.eures.sk/kontakty.php?lan=1

Portál EURES poskytuje informácie aj o živote a práci v iných krajinách

K uváženému rozhodnutiu o pracovnej mobilite nepochybne patrí praktické, právne a administratívne informácie o iných krajinách. Databáza pod názvom Životné a pracovné podmienky obsahuje podrobné údaje o mnohých dôležitých otázkach, ako hľadanie ubytovania, hľadanie školy, dane, životné náklady, zdravie, sociálne legislatíva, porovnateľnosť kvalifikácií a iné.

O živote a práci: http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=sk&catId=490&parentId=0

Viac informácií: http://www.eures.sk/

Publikované: 19.08.2009 / Aktualizované: 26.05.2010 HoreTlačiť