Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív aktualít

V archíve aktualít nájdete staršie články z medzinárodného diania v Európskej únii a bilaterárnej spolupráce.

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9] 

Európa 2020 - Stratégia pre rozumný, trvalo-udržateľný a inkluzívny rast

17.03.2010 3. marca 2009 Európska komisia predstavila návrh stratégie Európa 2020, ktorou chce vyjsť z krízy a pripraviť ekonomiku Európskej únie pre nasledujúcu dekádu.

Portál „Vaša Európa – Občania“

12.03.2010 Portál „Vaša Európa – Občania“ poskytuje podrobné praktické informácie právach a možnostiach v EÚ a na jej vnútornom trhu, ako aj rady, ako tieto práva uplatňovať v praxi. Portál poskytuje praktické informácie o živote, práci a štúdiu v inej krajine EÚ.

Navigačná služba pre občanov (NSO)

12.03.2010 Rozhodnutie pre štúdium, prácu, život, alebo dôchodok v jednej z krajín Európskej Únie prináša množstvo najrôznejších typov otázok. Pri ich zodpovedaní môže byť veľmi nápomocná Navigačná služba pre občanov (NSO).

Solvit

12.03.2010 Pri čelení s rôznym typom administratívnych prekážok slúži na pomoc aj online sieť SOLVIT.

Portréty predstaviteľov EÚ z Vranova

04.03.2010 Portréty predstaviteľov EÚ od vranovských študentov reprezentujú Prešovský samosprávny kraj v Bruseli.

Slovenská delegácia vo Výbore regiónov

04.03.2010 Počas nasledujúcich piatich rokov bude záujmy slovenských regiónov a miest v Bruseli zastupovať deväť volených predstaviteľov. Dňa 9. februára sa ujali svojej funkcie členovia Výboru regiónov (VR), zhromaždenia EÚ združujúceho regionálnych a miestnych zástupcov. Členom Výboru regiónov je od roku 2004 aj predseda PSK Peter Chudík.

Predseda PSK prijal veľvyslanca SR na Ukrajine

17.02.2010 J. E. Pavol Hamžík na návšteve v PSK

Francúzske opátstvo v Escaladie ožije Warholom

25.01.2010 PSK pripravuje jedinečné podujatie o živote a diele kráľa pop artu

PSK posudzuje možnosť svojej angažovanosti

18.01.2010 Projekt výstavby a rekonštrukcie Pan - európskeho dopravného železničného koridoru (Poľsko - Slovensko - Maďarsko)

Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

14.01.2010 Nejestvuje však žiadne zázračné riešenie na ukončenie chudoby a sociálneho vylúčenia. Do tohto boja sa by sa mal preto zapojiť každý. Práve z tohto dôvodu bol vyhlásený rok 2010 za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Verejná konzultácia: Budúca stratégia EÚ 2020 - Príspevok PSK

14.01.2010 Prešovský samosprávny kraj chce prezentovať svoj pohľad na budúcu stratégiu EÚ 2020, ktorá priamo ovplyvní jeho ďalší vývoj. Región veľmi verí, že záujmy regiónov, miest a obcí majú byť vypočuté dôkladne, aby sa zabezpečila úspešná implementácia stratégie EÚ na nasledujúcich 10 rokov.

PSK pokračuje v podpore podnikania

11.01.2010 Všeruská výstava „Ruský ľan 2010“ – možnosti pre podnikateľov

Zloženie Európskej komisie 2009-2014

23.12.2009 Dňa 27. novembra 2009 oznámil nové zloženie Európskej komisie jej predseda José Manuel Barroso.

Môj región, môj trh

07.12.2009 Politická frakcia Výboru regiónov UEN - EA vyhlásila súťaž kresieb Môj región, môj trh.

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9] 
Publikované: 17.02.2009 / Aktualizované: 27.11.2012 HoreTlačiť