Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Súťaž stredných škol 2012

Víťazi súťaže stredných škôl navštívili Brusel

Po siedmy krát sa do súťaže stredných škôl, ktorú organizujú členovia Výboru regiónov skupiny EA zapojila škola PSK. V tomto roku náš kraj na európskej úrovni zastupovalo Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku. Súťaž sa konala v siedmich krajinách EÚ a to v Poľsku, Estónsku, Írsku, Litve, Rumunsku, Veľkej Británie a na Slovensku. Cieľom bolo podporiť diskusiu medzi študentmi o budúcnosti Európy a úlohe mládeže v Európe. Súťaž pozostávala z vedomostného kvízu a z napísania stratégie na tému aktívneho starnutia.

Víťazi súťaže Zuzana Drotárová a Martin Tokár výborne vystihli tému a navrhli opatrenia, ktoré by zlepšili starnutie občanom v ich meste. Odporučili napríklad vytvorenie dobrovoľníckeho centra mladých, ktorí by nielen pomáhali starším obyvateľom, ale aj s nimi pravidelne diskutovali. Pokrokovým je tiež návrh zaregistrovať seniorov na sociálne siete a podporiť týmto komunikáciu medzi mladou a staršou generáciou.

Právom obaja študenti za odmenu navštívili Brusel v dňoch 2. - 4. mája 2012. Študenti v rámci programu absolvovali diskusiu s členmi Výboru regiónov, zúčastnili sa na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov, navštívili Európsky parlament a vo voľných chvíľach obdivovali historické krásy Bruselu.

Študenti Gymnázia vo Svidníku nielen spoznávali európske inštitúcie a Brusel, ale aj reprezentovali región. Výborne sa zhostili úlohy vyslancov, keď na zasadnutí skupiny EA pútavou prezentáciou v angličtine predstavili svoju školu, mesto a regiónu. Úspešný pobyt svidníckych gymnazistov zmapoval kameraman František Sabol, ktorého príspevok bude odvysielaný v magazíne PSK.

 

Fotogaléria:

Publikované: 09.05.2012 / Aktualizované: 09.05.2012 HoreTlačiť