Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Názor regiónov, miest a obcí na stratégiu Európa 2020 – konzultácia Výboru regiónov

CoR

 

Výbor regiónov vyhodnotil názory európskych miest a regiónov na stratégiu Európa 2020

Do verejnej konzultácie Výboru regiónov (VR) o návrhu stratégie Európa 2020 sa zapojilo 90 miestnych a regionálnych samospráv z 21 členských krajín EÚ. Prešovský samosprávny kraj bol jeden z troch slovenských samosprávnych krajov, ktoré zaslali svoj názor do celoeurópskej diskusie o budúcej stratégii na nasledujúcich 10 rokov.

Podľa európskych miest a regiónov stratégia Európa 2020 nemá dostatok prostriedkov na splnenie stanovených cieľov. Výbor regiónov vyzýva Európsku radu, aby žiadala členské štáty o aktívne využitie existujúcich inštitucionálnych nástrojov na zapojenie svojich regiónov a miest do tvorby cieľov EÚ, hlavných iniciatív a národných programov reforiem. Súčasne sa Výbor regiónov domnieva, že by mal byť zmenený harmonogram stratégie Európa 2020 s cieľom získať čas na prediskutovanie budúcich rozhodnutí s príslušnými partnermi.

So zámerom ovplyvniť rokovania samitu EÚ plánovaného na 17. júna 2010 poslal Výbor regiónov list s hlavnými zisteniami konzultácie vrcholným predstaviteľom EÚ: Herman van Rompuy, predsedovi Európskej rady; José Manuel Barroso, predsedovi Európskej komisie, José Luis Rodríguez Zapatero, premiérovi Španielska a Jerzy Buzekovi, predsedovi Európskeho parlamentu.

Európske regióny a mestá sa domnievajú, že nová stratégia bude úspešná iba vtedy ak:

 • jej ciele a indikátory budú flexibilne prispôsobené existujúcim sociálno-ekonomickým rozdielom medzi regiónmi a územiami
 • bude použitý nový súbor indikátorov (okrem HDP) ako nástroj na stimuláciu rastu, mobilizáciu miestnych zdrojov
 • hlavné iniciatívy budú zamerané na existujúce finančné nástroje EÚ s obmedzeným počtom cieľov
 • zjednodušenie administratívnych postupov sa stane prioritou
 • európske, národné, regionálne a miestne politiky vrátane tých, ktoré sú v pôsobnosti zoskupení regiónov a miest (napr. Európske zoskupenia územnej spolupráce, makro regióny) budú implementované koordinovaným a synergickým spôsobom
 • bude vnímaná ako doplňujúca a posilňujúca silnejšiu kohéznu politiku EÚ na všetkých územiach.

Kľúčové zistenia, hodnotenie a vplyv na politikuPrieskum Výboru regiónov „Váš názor na stratégiu Európa 2020“ v slovenčine

Viac informácii o verejnej konzultácii Výboru regiónov: http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/YourVoiceonEurope2020.aspx

Publikované: 17.03.2010 / Aktualizované: 10.06.2010 HoreTlačiť