Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Európsky týždeň udržateľnej energie 2012

  logo Týždňa udržateľnej energie 18. - 22. jún 2012

Tohtoročný európsky týždeň udržateľnej energie sa uskutoční 18. – 22. júna 2012. V jeho priebehu sa budú v rôznych častiach Európy konať stovky podujatí zameraných predovšetkým na problematiku znižovania energetickej spotreby a využívanie obnoviteľných zdrojov energií.

Zapájať sa môžu rozličné organizácie verejného a súkromného sektora so záujmom o danú problematiku, ktoré sa budú v jednotlivých krajinách podieľať na organizácii týchto akcií. Podujatia môžu byť realizované vo forme konferencií, výstav, workshopov, dní otvorených dverí, prednášok, mediálnych kampaní, či tzv. energetických dní. V uplynulom roku 2011 sa v rámci tejto iniciatívy udialo 720 podujatí v 43 krajinách, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 150 000 návštevníkov.

Európsky týždeň udržateľnej energie je najväčším európskym fórom, ktoré sa zaoberá témou budúcnosti obnoviteľných energií a riešeniami na znižovanie energetickej spotreby. Vytvára priestor pre stretnutie a komunikáciu zainteresovaných strán, predstavujú sa tu nové iniciatívy a snaží sa napríklad o stimulovanie investícií do nových technológií. Uskutočňuje sa pravidelne od roku 2005.

Pre viac informácií navštívte: www.eusew.eu

 

Publikované: 21.03.2012 / Aktualizované: 21.03.2012 HoreTlačiť