Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

5. výročná konferencia NEEBOR

Drahý návštevník,

V mene siete NEEBOR sme poctení pozvať Vás na

5. Výročnú konferenciu NEEBOR


Tento rok sa konferencia uskutoční od 7. do 10. Septembra v Prešove, na Slovensku.

Každý rok NEEBOR organizuje výročnú konferenciu v inom regióne, aby tak oboznámil svojich členov, partnerov a susedov so špecifickými problémami a súvisiacimi európskymi politikami. Tento rok sieť plánuje spojiť inovačné politiky a vonkajšie vzťahy Európskej únie. Témou výročnej konferencie sú „Inovačné regióny v kontexte východnej vonkajšej hranice EÚ“.

Konferencia je štruktúrovaná do piatich tematických blokov venovaných výskumu, vývoju a inováciám a pohľadu na ne z perspektívy európskej, národnej, regionálnej, lokálnej, akademickej a podnikateľskej. Cieľom konferencie je prepojiť vzdialené oblasti, ktoré majú vysoký potenciál rozvoja či už pre členov NEEBOR alebo ich susedov.
Zároveň s programom výročnej konferencie sa pod patronátom rektora Prešovskej Univerzity, prof. René Matloviča, dňa 9. septembra 2010 uskutoční Okrúhly stôl pre univerzity východnej vonkajšej hranice EÚ.

S cieľom dosiahnuť plodnú diskusiu, oslovili sme rečníkov z rôznych úrovní, oblastí a krajín. Rovnako oceníme, ak by sa tejto konferencie zúčastnili aj zástupcovia Vašej organizácie.

Viac informácii o výročnej konferencii, program a registráciu nájdete na webstránke Agentúry regionálneho rozvoja PSK: http://www.arrpsk.sk

Viac informácií o sieti NEEBOR: http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/medzinarodna-spolupraca/partnerske-regiony-siete/neebor/

Publikované: 07.07.2010 / Aktualizované: 26.08.2010 HoreTlačiť