Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

10. výročie Dohovoru primátorov a starostov

Modernizácia verejného osvetlenia mesta Prešov v Európskom parlamente

Aktuálne z Bruselu

V Bruseli sa dňa 22. februára konalo slávnostné zasadnutie Dohovoru primátorov a starostov pri príležitosti 10. výročia. Ceremónia sa konala v Európskom parlamente za účasti stoviek primátorov a starostov nielen z Európy, ale aj ďalších kontinentov.

Slovensko na stretnutí zastupovalo mesto Prešov, ktoré je od roku 2016 signatárom Dohovoru. Primátorka mesta je zároveň ambasádorkou Dohovoru v Európskom výbore regiónov. V paneli venovanom nízko-uhlíkovým a zdravým mestám, ktoré prispievajú k napĺňaniu Parížskej dohody, predstavila primátorka Andrea Turčanová investície mesta do modernizácie verejného osvetlenia a do energetickej efektívnosti budov. Poukázala na spoluprácu v týchto oblastiach s Prešovským samosprávnym krajom v rámci technickej pomoci ELENA.

Medzi rečníkmi boli primátori miest Florencia, Savona, Sevilla, Ghent, Sonderborg, Espoo, Bologna, prezident španielskeho regiónu Murcia, komisári Európskej komisie M.A. Cañete, C. Moedas, podpredseda EK M. Šefčovič, predseda Európskeho parlamentu A. Tajani a predseda Európskeho výboru regiónov K-H. Lambertz.

Išlo o politické podujatie, na ktorom sa diskutovalo o tom ako samospráva prispieva k energetickej efektívnosti budov, zelenej doprave, modernému verejnému osvetleniu, k využitiu obnoviteľných zdrojov energie a k zavádzaniu adaptačných opatrení. Cieľom je naplniť európsky cieľ, ktorým je zníženie CO2 emisií o 40% do roku 2030 a adaptácia na vplyvy zmeny klímy.

Dohovor primátorov a starostov je európska iniciatíva miestnych a regionálnych samospráv v boji proti klimatickým zmenám a za udržateľnú energiu v mestách a regiónoch. Iniciatíva vznikla v roku 2008. Doteraz sa do nej zapojilo 7 755 signatárov, čo predstavuje 252 miliónov obyvateľov Európy. Z prešovského regiónu sú medzi signatármi mestá Kežmarok a Prešov. Prešovský samosprávny kraj je od roku 2012 teritoriálnym koordinátorom Dohovoru.

Bližšie informácie k podujatiu nájdete na stránke http://www.covenantofmayors.eu/news-and-events/events/upcoming-events/1107-eu-covenant-of-mayors-ceremony.html

Slávnostnému podujatiu predchádzalo Investičné fórum 21. februára, na ktorom bolo prezentovaných 25 úspešných projektov z oblasti klimatickej adaptácie a udržateľnej energie. Viac informácií nájdete na http://www.covenantofmayors.eu/news-and-events/events/upcoming-events/1136-covenant-of-mayors-investment-forum-energy-efficiency-finance-market-place.html

***

Brusel 22. 2. 2018

Natália Tarasovová
zastúpenie Prešovského samosprávneho kraja v Bruseli

Záznam

Záznam zo slávnostného zasadnutia Dohovoru primátorov a starostov z 22. februára 2018 v Bruseli je: http://www.covenantofmayors.eu/2018ceremony.html

Fotografie

Fotografie z podujatia nájdete na sociálnej sieti FLICKR - https://www.flickr.com/photos/cor-photos/albums/72157663981658987/page1

Fotogaléria

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 23.02.2018 / Aktualizované: 26.02.2018 HoreTlačiť