Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Európsky zbor solidarity: začína sa prepájanie mladých ľudí s organizáciami

Mladí Európania sa môžu prihlasovať online a akreditované organizácie, ktoré poskytujú dobrovoľnícku činnosť a stáže v oblasti solidarity, teraz môžu pre svoje aktivity použiť databázu na vyhľadanie potenciálnych zamestnancov, stážistov alebo dobrovoľníkov.

Na toto jarné obdobie už sú k dispozícii stovky miest a v nasledujúcich mesiacoch pribudnú ďalšie tisíce.

Uchádzači

Online systém európskeho zboru solidarity umožňuje priame prepojenie medzi organizáciami a mladými ľuďmi, ktorí majú záujem o stáž týkajúcu sa činností v oblasti solidarity. Okrem osobných údajov môžu mladí ľudia pri registrácii uviesť svoje zručnosti, skúsenosti, disponibilitu, preferencie a motiváciu, ako aj umiestniť na stránku svoje životopisy.

Zbor ponúka mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov novú príležitosť zapojiť sa do rôznych činností zameraných na solidárne riešenie problematických situácií v celej Európe. To im umožní nielen získať hodnotné skúsenosti a dôležité zručnosti na začiatku ich kariéry, ale aj cenný nástroj na podporu a upevňovanie solidarity, ktorá je jednou zo základných hodnôt Európskej únie. Od uvedenia európskeho zboru solidarity do činnosti sa doň zaregistrovalo takmer 24 000 mladých Európanov, pričom cieľom je, aby do konca roka 2020 bolo v ňom zaregistrovaných 100 000 mladých ľudí.

Príležitosť pre mladých ľudí zapojiť sa do novej iniciatívy EÚ – Európsky zbor solidarity: Buď ako dobrovoľník, alebo uchádzaš o stáž. Viac informácii nájdu záujemcovia na: https://europa.eu/youth/Solidarity_sk

Organizácie

Miesta v rámci európskeho zboru solidarity môže ponúknuť široké spektrum organizácií: napríklad mimovládne organizácie, organizácie občianskej spoločnosti, národné, regionálne a miestne orgány alebo sociálne podniky. Organizácie, ktoré majú záujem zapojiť sa do európskeho zboru solidarity, môžu v tejto prvej fáze požiadať o financovanie prostredníctvom existujúcich programov financovania EÚ. V súčasnosti čerpá európsky zbor solidarity financie z ôsmich programov. Ďalšie informácie sú k dispozícii v prehľade.

Podmienkou účasti je, že každá organizácia musí súhlasiť s poslaním európskeho zboru solidarity a jeho zásadami a dodržiavať Chartu európskeho zboru solidarity, v ktorej sú stanovené práva a povinnosti vo všetkých fázach solidárnej činnosti. Organizácie, ktoré sú už akreditované jedným z programov financovania, majú prístup k online nástrojom automaticky.

Komisia vo svojom oznámení o európskom zbore solidarity zvolila postupný prístup, ktorý v počiatočnej fáze nadväzuje na existujúce programy a nástroje, pričom zároveň pripravuje návrh na samostatný právny nástroj, ktorý sa má prijať v prvej polovici roka 2017. Na účely prípravy právneho návrhu Komisia začala verejnú konzultáciu, ktorú dopĺňajú cielené konzultácie s hlavnými zainteresovanými stranami. Dňa 12. apríla 2017 sa bude konať fórum zainteresovaných strán, ktorého cieľom bude prediskutovať kľúčové prvky zboru pre budúcnosť.

Príležitosť pre organizácie využiť širokú databázu dobrovoľníkov a uchádzačov o stáž. Organizácie sa môžu momentálne zapojiť do Európskeho zboru solidarity cez európske programy. Viac informácii na: https://europa.eu/youth/solidarity/organisation_info_sk

***

15. marca 2017

Tlačová správa Európskej komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 15.03.2017 / Aktualizované: 16.03.2017 HoreTlačiť