Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

„Čistá energia pre všetkých Európanov“

Európsky balík opatrení pre čistú energiu

Koncom minulého roka Európska komisia predložila balík opatrení pod názvom „Čistá energia pre všetkých Európanov“. Ide o poslednú dôležitú časť rámca politík EÚ v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030. Tento balík sa týka oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti. Súčasťou je revízia smernice o energetickej efektívnosti a smernice o energetickej hospodárnosti budov. Cieľom je akcelerovať mieru renovácií budov, nakoľko 75% budov v Európskej únii je vysoko neefektívnych. Budovy predstavujú 40% celkovej spotreby energie a 36% CO2 emisií.

Európska únia sa zaviazala znížiť emisie CO2 do roku 2030 najmenej o 40%, modernizovať hospodárstvo EÚ, vytvárať pracovné miesta a rast. Ak sa podarí od roku 2021 mobilizovať verejné a súkromné investície vo výške 177 miliárd eur každý rok, tento balík opatrení môže priniesť nárast HDP o 1% a vytvorenie 900 000 nových pracovných miest počas nasledujúcich desať rokov. Cieľom je urobiť z energetickej efektívnosti prioritu, dosiahnuť vo svete vedúce postavenie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a zabezpečiť spotrebiteľom spravodlivé podmienky.

Tento legislatívny balík bude prerokovaný v Európskom parlamente a Rade EÚ.

Viac informácii:

Tlačová správa v slovenčine:

 

***

Tarasovová Natália
Zastúpenie PSK v Bruseli

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 13.01.2017 / Aktualizované: 13.01.2017 HoreTlačiť