Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ukončenie projektu yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli

20 mladých ľudí z Prešovského kraja zažilo centrum Európskej únie

Projekt yBBregions spojil štyri regióny, ktoré v Bruseli zrealizovali neformálne vzdelávanie určené mladým ľuďom z týchto krajov. Koordinujúcim partnerom bol región Abruzzo z Talianska. Spoluorganizujúcimi partnermi projektu boli: Dubrovnícko – neretvianska župa z Chorvátska, Lubuské vojvodstvo z Poľska a Prešovský samosprávny kraj. Tento dvojročný projekt bol podporený európskym programom Mládež v akcii.

Projekt začal 1. mája 2014 a podporil Európsku dobrovoľnícku službu a nadnárodnú mládežnícku výmenu. Počas dvoch rokov projektové aktivity umožnili 20 mladým ľuďom z PSK navštíviť Brusel a osobne zažiť európske dianie. Celkovo sa zúčastnilo 80 mládežníkov z partnerských regiónov. Išlo o štyri trojmesačné pobyty v rámci Európskej dobrovoľníckej služby a štyri dvojtýždenné mládežnícke výmeny v Bruseli.

Neformálne vzdelávanie prostredníctvom Európskej dobrovoľníckej služby (EDS) na Zastúpení Prešovského samosprávneho kraja v Bruseli poskytlo štyrom účastníkom možnosť spoznať fungovanie európskych inštitúcií, sledovať európske politiky vo verejnom záujme a v prospech mladých ľudí. Išlo najmä o oblasti: vzdelávanie, mládežnícka politika, kultúra. V rámci nich dobrovoľníci získavali informácie a vyhľadávali príležitosti, ktoré by mohli využiť aj mladí ľudia v prešovskom regióne. Okrem toho si mladí účastníci rozšírili svoje kompetencie, zdokonalili jazykové schopnosti a získali skúsenosť z multikultúrneho prostredia. Na záver EDS účastníci obdŕžali Youthpass - certifikát o nadobudnutých kompetenciách.

Dvojtýždenné mládežnícke výmeny (TYE) mali intenzívny program, ktorý priblížil účastníkom chod inštitúcií EÚ, fungovanie regionálnych zastúpení v Bruseli a života v Belgicku. Mládežníci spracovali európsku tému v tímoch, čím nadobudli rôzne zručnosti a kompetencie. Taktiež získali Youthpass, ktorým je potvrdená ich účasť na tejto projektovej aktivite.

Prínosom projektu bola taktiež spolupráca s Radou mládeže Prešovského kraja. Týmto spôsobom sa darilo šíriť informácie a zároveň bola zabezpečená participácia odborného partnera. Podporou projektu boli aj absolventi aktivít, ktorí sa vo svojich kruhoch blízkych a na sociálnych sieťach delili o zážitky a skúsenosti.

20 účastníkov z nášho kraja si výmenný pobyt a dobrovoľnícku službu pochvaľovali. Niekoľko citátov:

 • „ Vďaka účasti na tomto projekte spoznáte veľké množstvo mladých ľudí pochádzajúcich zo všetkých kútov Európy, avšak čo je najdôležitejšie, urobíte niečo cenné pre svoju budúcnosť!“ Patrícia EDS
 • „Zároveň som zistil, že pre mladých ľudí nie je až také ťažké a nereálne dostať sa po štúdiu alebo počas samotného štúdia niekam do zahraničia a využiť možnosti neformálneho vzdelávania, ktoré Európska únia cez svoje rôzne projekty ponúka. Treba iba byť aktívny, hľadať tieto skvelé možnosti a veriť si, že jeden z týchto ponúkaných projektov, bude projektom, na ktorom sa zúčastním.“ Pavol EDS
 • „Celý projekt sa realizoval vo výbornej priateľskej atmosfére. Tieto tri mesiace, ktoré zbehli neuveriteľne rýchlo, boli šancou naučiť sa toho veľa o EÚ a mojom vlastnom regióne, spoznať nových ľudí, nové miesta.“ Klára EDS
 • „Bol to aktívne strávený čas, ktorý priniesol cenné skúsenosti, možnosti a rozšíril moje vnímanie Európskej únie. Jednoznačne sa zvýšila moja identita európskeho občana. EDS je výborným nástrojom neformálneho vzdelávania, ktorý by mal byť súčasťou praktických skúseností každého mladého človeka.“ Katarína EDS
 • „Lúčenie poobede bolo ťažké, pretože sme si vytvorili silné puto. Trošku nostalgie, ale mnoho motivácie k tomu, aby investovaný čas ľudí v kolíske európskej politiky bol po jeho premenení na moje skúsenosti využitý aj v praxi.“ Martin TYE
 • „Náš posledný deň. Mnoho sĺz bolo preliatych a mnoho objatí rozdaných. Ale poďme poporiadku. Deň sme začali spoločne vyhodnotením našich vlastných projektov. Všetky skupiny si počínali dobre, ale víťaz môže byť len jeden. Skupina č.1 nám predviedla perfektnú TV show o EÚ benefitoch pre mladých občanov a svoje víťazstvo si jasne zaslúžila. Po zjedení množstva čokolády sme sa presunuli do budovy Európskej komisie Berlaymont na tlačovú konferenciu. Urobili sme si tam veľa fotiek, a nakoniec aj poslednú selfie pred odchodom. Potom sme sa už museli rozlúčiť. No rozlúčka sa neniesla len v duchu posledného zbohom, ale s víziou ďalších milých stretnutí!“ Matej TYE
 • „Zhodli sme sa na tom, že aj keď len na 2 týždne, tento pobyt nám dal mnoho nových poznatkov a hlavne skúseností. Zistili sme ako funguje a žije Európska únia a európska metropola Brusel. Taktiež sme spoznali mnoho nových a zaujímavých ľudí z iných častí Európy, ktorých by sme v budúcnosti určite radi opäť stretli.“ Martin TYE

Profily účastníkov a fotografie

Profily účastníkov a fotografie sú zverejnené na: https://www.flickr.com/photos/ybbregions/albums/72157651456174889/with/16476410714/

Záverečná konferencia

Záverečná konferencia projektu sa konala 16. júna 2016 v Bruseli.

Lokálne podujatie

Stretnutie k ukončeniu projektu sa konalo 29. júna 2016 o 10:30 na Úrade PSK v Prešove.

Základné informácie o projekte

 

Publikované: 21.06.2016 / Aktualizované: 25.08.2017 HoreTlačiť