Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

V októbri bude otvorená výstava v Escaladieu

Andy Warhol smeruje do Francúzska

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so svojím regionálnym francúzskym partnerom Horné Pyreneje pripravuje otvorenie výstavy o pôvode, diele, živote a odkaze kráľa pop artu pod názvom „Andy Warhol – Ja pochádzam odnikiaľ“ začiatkom októbra v opátstve Escaladieu. Bude to významom a rozsahom jedno z najväčších kultúrnych podujatí PSK v zahraničí.

O výstavu je vo Francúzsku veľký záujem a o jej dôležitosti a význame svedčí aj záujem Francúzskej televízie. Predstavitelia televízie v sprievode predstaviteľov Generálnej rady Horné Pyreneje celý týždeň zbierali materiál pre prezentáciu tvorby, pôvodu, diela a odkazu tohto nesporne svetoznámeho umelca, ktorého korene siahajú do Obce Miková pri Medzilaborciach. Najväčší záujem sústredili na Múzeum moderného umenia A. Warhola (MMUAW), na samotné mesto Medzilaborce a rodisko rodičov umelca. Obrazový a zvukový dokument pozostával tiež z rozhovorov s čelnými predstaviteľmi PSK, predstaviteľmi MMUAW, bol doplnený o aspekty procesu rozvoja decentralizovanej spolupráce a tiež o historické a kultúrne pamiatky mesta Prešov a o prírodné krasy kraja.

Prešovský kraj s francúzskym partnerom už majú za sebou jeden úspešný projekt v oblasti kultúry. Išlo o výstavu Dialógy – Dialogue – Od opátstva Escaladieu v Bigorre po Červený Kláštor na Spiši, ktorá mapovala život kartuziánov a kamaldulov v oboch regiónoch.

Decentralizovaná spolupráca medzi PSK a regiónom Horné Pyreneje, ktorá sa začala v roku 2003, bola postupne orientovaná do oblastí rozvoja cestovného ruchu, sociálnych služieb, podpory regionálneho rozvoja a podnikania, podpora rozvoja spolupráce na miestnej úrovni a úrovni mikroregiónov. Už niekoľko rokov prebieha proces aktívnej a obojstranne prospešnej a vzájomne obohacujúcej sa spolupráce v oblasti kultúry.

 

Juraj Latta
oddelenie medzinárodnej spolupráce Kancelária predsedu

Publikované: 30.09.2010 / Aktualizované: 30.09.2010 HoreTlačiť