Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK – Zakarpatská oblasť: spolupráca pokračuje

Vo februári zasadne pracovná skupina

Dňa 10. februára 2011 sa v priestoroch Obecného úradu v Ubli uskutoční zasadnutie pracovnej skupiny pre spoluprácu medzi Prešovským samosprávnym krajom (PSK) a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny.

Cieľom toho orgánu, ktorého vytvorenie a činnosť vyplýva z uzatvorenej dohody o spolupráci medzi obidvoma regionálnymi partnermi, bude vyhodnotiť stav a úroveň rozvoja vzájomných vzťahov a cezhraničnej spolupráce v roku 2010, navrhnúť a prerokovať aktivity do Programu spoločných podujatí na rok 2011 a prerokovať námety a zámery na prípravu a realizáciu spoločných projektov podávaných v rámci III. výzvy programu EÚ – ENPI HU-SK-RO-UA na roky 2007-2013. Po roku 2010, kedy proces rozvoja vzťahov a cezhraničnej spolupráce bol ovplyvňovaný dôsledkami negatívnych vplyvov finančnej a hospodárskej krízy na rozpočet PSK a plány spolupráce so zahraničnými partnermi boli do značnej miery modifikované, pôjde v tomto prípade o aktivizáciu vzťahov a spolupráce s východným susedným ukrajinským regiónom. Na pretrase budú otázky rozvoja budúcej spolupráce v oblasti regionálneho rozvoja, rozvoja dopravnej a hraničnej infraštruktúry, kultúry, vzdelávania, sociálnych služieb, podpory rozvoja národnostných menšín, podpory začatia rozvoja spolupráce z úrovne orgánov miestnej samosprávy, ale tiež otázky spolupráce založenej na báze existujúcich programov Európskej únie.

Pracovného stretnutia sa zúčastnia predstavitelia zainteresovaných zložiek administratív oboch regiónov, agentúr regionálneho rozvoja a orgánov zodpovedných za rozvoj dopravnej infraštruktúry.

 

Juraj Latta
oddelenie medzinárodnej spolupráce Kancelária predsedu

Publikované: 01.02.2011 / Aktualizované: 01.02.2011 HoreTlačiť