Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Na programe bude hľadanie nových perspektív rozvoja cezhraničnej spolupráce

Zástupcovia poslaneckého zboru PSK a Zakarpatskej oblasti budú rokovať aj o hraničnom priechode

 

Nezastupiteľné miesto v procese uskutočňovania medzinárodnej spolupráce majú zástupcovia poslaneckých zborov regionálnej samosprávy. Uvedomujúc si tento fakt, Prešovský samosprávny kraj (PSK) túto možnosť využíva v oblasti cezhraničnej spolupráce, ako jedného z nástrojov prispievajúceho k riešeniu otázok rozvoja kraja.

Ináč tomu nebude ani 20. marca 2012, kedy na pôde Úradu PSK za jeden rokovací stôl zasadnú volení zástupcovia – poslanci Zastupiteľstva PSK a členovia komisie pre otázky cezhraničnej spolupráce Zakarpatskej oblastnej rady (ZOR), Ukrajina.

Spoločne budú hľadať riešenia otázok rozvoja oboch susedných regiónov, teda Prešovského samosprávneho kraja a Zakarpatskej oblasti. Na programe dňa budú najmä otázky vytvorenia nového hraničného priechodu na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici a s tým spojených dopravných prepojení, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spoločnej koordinácie prác pri spracovaní plánov územného rozvoja, s dôrazom na prihraničné oblastí oboch regiónov. Otvorené budú tiež otázky rozvoja budúcej cezhraničnej spolupráce oboch regiónov v oblasti školstva, kultúry a organizácie tzv. Dní priateľstva. Členovia komisie pre otázky cezhraničnej spolupráce ZOR sa budú zaujímať tiež o slovenské skúsenosti z procesu decentralizácie štátnej správy, reformy verejnej správy a fungovania regionálnej a miestnej samosprávy na Slovensku.

V tomto smere ide o prvú návštevu poslancov Zakarpatskej oblasti v PSK. V minulosti PSK organizoval podobné recipročné poslanecké výmeny so svojim českým partnerom Pardubickým krajom a v priebehu roku 2012 má PSK v pláne uskutočniť tiež poslanecké výmeny so zástupcami Sejmiku Malopoľského vojvodstva, ktoré je regionálnym zmluvným partnerom PSK od roku 2003.

 

Juraj Latta
oddelenie medzinárodnej spolupráce Kancelária predsedu

 

Publikované: 12.03.2012 / Aktualizované: 12.03.2012 HoreTlačiť