Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Medzinárodné trhy ekologických potravín v Rzeszowe

Prešovský samosprávny kraj (PSK) ponúka firmám potravinárskeho priemyslu a výrobcom ekologických potravín účasť na Medzinárodných trhoch ekologických potravín EKOGALA, ktoré sa uskutočnia v Rzeszowe od 25. do 27. mája. Ponuku na účasť obdržal PSK od svojho poľského regionálneho partnera Maršálkovského úradu Podkarpatského vojvodstva.

Medzinárodné trhy ekologických potravín sú významnou príležitosťou na prezentáciu výrobkov a technológií, ich produkcie a príležitosťou na prezentáciu širokej škály ekologických potravín. Je tu aj príležitosť nadviazať kontakty s domácimi a zahraničnými partnermi, vymeniť si skúsenosti a poznatky v tejto oblasti. Počas trhov sú organizované odborné semináre, prezentácie, degustácie a rôzne súťaže.

Úrad Prešovského samosprávneho kraja preto vyzýva podnikateľské subjekty, ktoré rozvíjajú podnikateľské aktivity v oblasti predmetu trhov k účasti s cieľom využiť túto možnosť na propagáciu svojej firmy a jej výrobkov, prezentáciu kraja, nadviazanie podnikateľských vzťahov a kontaktov s vystavovateľmi, resp. uzatvorenie podnikateľských kontraktov.

Bližšie informácie o medzinárodných trhoch EKOGALA sú uvedené na webovej stránke www.ekogala.eu .

Svoju účasť na predmetnom podujatí môžu firmy potvrdiť do 23. apríla :

  • na oddelení medzinárodnej spolupráce kancelárie predsedu PSK - kontaktná osoba: Juraj Latta, tel.: 051/7081 133, fax:051/70 81 130, Mobil: 0908 700164, e-mail: juraj.latta@vucpo.sk
  • alebo priamo sa prihlásiť poľskému organizátorovi prostredníctvom kontaktov a formou uvedenou na vyššie uvedenej webovej stránke www.ekogala.eu , resp.: tel.: +48 17 747 69 35, e-mail z.mokrzycka@podkarpackie.pl (poľsky hovoriaca) alebo tel.: +48 17 747 66 13, e-mail: p.kwasniak@podkarpackie.pl (anglicky, ukrajinsky a nemecky hovoriaci).

Juraj Latta
oddelenie medzinárodnej spolupráce Kancelária predsedu

Publikované: 11.04.2012 / Aktualizované: 11.09.2012 HoreTlačiť