Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dni francúzsko – slovenskej decentralizovanej spolupráce v Starej Lesnej

 

V dňoch 22. – 23. júna 2010 sa v priestoroch kongresového centra Academia v Starej Lesnej uskutočnili Dni francúzsko – slovenskej decentralizovanej spolupráce, ktorých hlavným organizátorom bolo Veľvyslanectvo Francúzska v SR v spolupráci s mestom Vysoké Tatry.

 

Dni francúzsko – slovenskej decentralizovanej spolupráce sa stávajú postupne pevnou súčasťou organizovania konferencií o francúzsko – slovenskej decentralizovanej spolupráce. Sú viac menej určené pre predstaviteľov regionálnej a miestnej samosprávy na Slovensku a vo Francúzsku, ktorí zodpovedajú za rozvoj vzťahov a decentralizovanej slovensko-francúzskej spolupráce. Tohtoročných dní sa za PSK zúčastnili predstaviteľ oddelenia medzinárodnej spolupráce, kancelárie predsedu a oddelenia cestovného ruchu.

Cieľom konferencie bolo zmapovať stav a výsledky decentralizovanej slovensko – francúzskej spolupráce, prezentovať výsledky jednotlivých jej aktérov, získať skúsenosti a poznatky z procesu jej rozvoja a podeliť sa navzájom o dobré praktiky.

Výsledky a perspektívy rozvoja vzájomných vzťahov a decentralizovanej spolupráce Prešovského samosprávneho kraja (PSK) s jeho francúzskym partnerom departemenom Horné Pyreneje prezentoval Juraj Latta, pracovník oddelenia medzinárodnej spolupráce. Vo svojom vystúpení zvýraznil významnú mieru podielu PSK na rozvoji decentralizovanej slovensko – francúzskej spolupráce vo všeobecnosti a vyzdvihol fakt a potešenie, že takého podujatia sa na území PSK konajú už po druhýkrát. Vo svojej prezentácii sa orientoval na otázky medzinárodného postavenia PSK a v kontexte s rozvojom multilaterálnej spolupráce prezentoval genézu rozvoja a výsledky bilaterálnej decentralizovanej spolupráce s departementom Horné Pyreneje. Prezentované boli niektoré zaujímavé a významné projekty rozvoja spolupráce v minulosti a plánované v roku 2010. Ide najmä o projekty v oblasti kultúry, vzdelávania a podporu aktivít mládeže. Načrtol tiež perspektívy rozvoja budúcej spolupráce, ktoré vhodnou formou doplnil Jean-Michel Larroche, vedúci odboru územnej kohézie a medzinárodnej spolupráce Generálnej rady Horné Pyreneje, ktorý vyzdvihol najmä projekt pripravovanej výstavy o pôvode, živote a tvorbe Andy Warhola a jeho diel v opátstve Escaladie na jeseň tohto roku a tiež pripravovaný multimediálny multilaterálny projekt Rady Európy na záchranu kultúrneho dedičstva „Numeric Abaay“.

 

Juraj Latta

oddelenie medzinárodnej spolupráce Kancelária predsedu

Publikované: 25.06.2010 / Aktualizované: 25.06.2010 HoreTlačiť