Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

8. zasadnutie Medzivládnej slovensko-ukrajinskej komisie pre cezhraničnú spoluprácu

PSK ide presadiť svoj ambiciózny zámer 

V dňoch 30. 9. – 1. 10. 2010 sa v ukrajinských Antalovciach, neďaleko Mukačeva v Zakarpatskej oblasti uskutoční 8. zasadnutie Medzivládnej slovensko - ukrajinskej komisie pre cezhraničnú spoluprácu.

Jej cieľom bude hľadať spoločne s ukrajinskými partnermi odpovede a riešenia na aktuálne otázky a problémy, ktoré ťažia tak štátne orgány, ako aj miestne a regionálne samosprávne orgány oboch krajín, ale najmä ich obyvateľov v prihraničných oblastiach.

Zasadnutia sa na čele s predsedom PSK, pánom Petrom Chudíkom zúčastnia tiež predstavitelia oddelenia medzinárodnej spolupráce a Správy a údržby ciest PSK. A čo si delegácia PSK sľubuje od zasadnutia komisie? Pôjde hlavne o predloženie návrhu na už dlhoročne a na rôznych fórach a úrovniach prerokované aspekty otvorenia nového hraničného priechodu Ulič – Zabriď na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici. Prerokovať túto pre regionálny rozvoj PSK a najmä jeho prihraničné oblastí dôležitú otázku, presadili predstavitelia PSK na poslednom zasadnutí komisie v Prešove v roku 2008, od kedy sa zasadnutie komisie neuskutočnili. V kontexte s prezentáciou návrhu na otvorenie priechodu plánuje PSK odprezentovať aj návrh na výstavbu prístupovej cesty k nemu zo slovenskej strany. Okrem toho bude PSK spoločne s predstaviteľmi Zakarpatskej oblastnej štátnej administrácie prezentovať stav a úroveň rozvoja spolupráce v oblastí kultúry a hľadať nové efektívnejšie formy spolupráce rozvoja kultúrnej výmeny nielen z úrovne kultúrnych zariadení regionálnej samosprávy, ale tiež vytvárania podmienok pre rozvoj kultúrnych kontaktov iných organizácií, inštitúcií a orgánov miestnej samosprávy v kraji s ich potenciálnymi ukrajinskými partnermi.

Na program rokovania počas zasadnutia komisie sa dostanú aj také dôležité otázky, akými sú situácia v systéme udeľovania víz, celkový stav hraničných priechodov na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici, príprava programu prevencie a riešenia mimoriadnych udalostí, odznejú informácie o výsledkoch analýzy životného prostredia v oblastí hraničných riek, informácia o stave príprav projektu v rámci programu ENPI a pod. Odznejú tiež skúsenosti orgánov územnej samosprávy v oblasti rozvoja cezhraničnej spolupráce.

Juraj Latta
oddelenie medzinárodnej spolupráce
Kancelária predsedu

 

Fotogaléria:

Publikované: 28.09.2010 / Aktualizované: 04.10.2010 HoreTlačiť