Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

6. vývojová správa o ekonomicko-sociálnej kohézii

Európska komisia vydala 6. vývojovú správu o ekonomicko-sociálnej kohézii. Témou šiestej správy sú kreatívne a inovatívne regióny. Táto správa analyzuje ako kreativita a inovácie podporujú regionálny rozvoj. Viac rozvinuté regióny EÚ majú tendenciu bodovať vo väčšine indikátorov pre kreativitu a inovácie, ako sú základná kreatívna trieda, výskum a vývoj, intenzita ľudského kapitálu. Avšak menej rozvinuté regióny prekonali zvyšok EÚ v niekoľkých indikátoroch, najmä v raste produktivity, ktorý je hlavným motorom pokračujúcej regionálnej konvergencie.

Vývojová správa zahŕňa tiež krátky sumár 391 odpovedí na Zelenú knihu o územnej súdržnosti. Správa je doplnená o 11 údajových textov, ktoré mapujú a analyzujú hlavné indikátory kreativity a inovácie.

Táto správa je jedným z hlavných blokov v rámci širokej debaty o budúcnosti kohéznej politiky a bude zapracovaná do 5. Kohéznej správy o ekonomicko-sociálnej kohézii, ktorá bude vydaná na jeseň 2010. Mnoho ďalších podujatí a diskusií pomôže formovať návrh reformy politiky, ktorú komisia predstaví po revízii rozpočtu EÚ.

6. vývojová správa je zverejnená na webstránke DG REGIO:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/interim6_en.htm

 

Publikované: 20.07.2009 / Aktualizované: 11.01.2010 HoreTlačiť