Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK 2020- 10/40

Týždeň v PSK - október 2020 - 40. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

 

Obsah

 1. Bezpečné mosty
 2. Cesta Janovce – Kľušov je zmodernizovaná
 3. Karanténne centrum sa vyplatilo
 4. Úspešné turistické leto

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Zhromaždenie združenia SK8 zasadalo už po 13. krát. Témami boli zahraničná politika,  národný integrovaný reformný plán či projekt hokejových akadémií. Predsedovia samosprávnych krajov počas zasadnutia podpísali Memorandum o spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom.

 • V poradí 14. ročník Stredoeurópskej matematickej olympiády, ktorej sa zúčastnilo desať európskych krajín, priniesol bronz pre Gymnázium na Kukučínovej ul. v Poprade. Vybojoval ho žiak Štefan Slavkovský.

 • Na Úrade PSK prebiehala v uplynulých dňoch videokonferencia Riadiaceho výboru iniciatívy Catching-up Regions. Priniesla informácie o plánovaných aktivitách v jej štyroch komponentoch, okrem iného aj o projekte kanalizácie v Sninskom okrese a zámere Poloniny Trail.

 • Prestížne ocenenie Biele srdce si tento rok odniesli tiež dve zdravotné sestry z Prešovského kraja. V kategórii Sestra a pôrodná asistentka v praxi boli ocenené Mária Baschierová z Vranova nad Topľou a Katarína Žiltová z Levoče.

Jingel PSK

 Bezpečné mosty
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Ruch - práce na moste Krušinec – 5 sek.

Na moste v obci Krušinec, okres Stropkov, sa realizujú dokončovacie práce nového mosta. S výstavbou sa začalo v auguste minulého roka a jeho cena je niečo vyše 1 milión 100 tisíc eur. Starý most cez rieku Ondavu bol desiatky rokov v havarijnom stave a čaká ho demontáž. 

Ruch - práce na moste Krušinec – 3 sek.

Nasleduje priama reč.

 • Tomáš Sedlák, stavbyvedúci: "Most, ktorý tu bol, bol v havarijnom stave. Bolo neekonomické ho rekonštruovať. Realizovali sa tu štyri objekty v rámci tejto stavby. Ide o cestu, most, preložku verejného osvetlenia a telefónneho vedenia."

Ruch – kontrola stavby – 8 sek.

Nasleduje priama reč.

 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK: "Termín ukončenia tohto mosta je koniec novembra. Zbúranie starého mosta, respektíve jeho predpolí podmieňuje dokončenie tejto celej stavby."

Ruch - práce na moste Stropkov - 3 sek.

To už je prvý výkop na moste v Stropkove, ktorý sa začína rekonštruovať. Postavený bol v roku 1964 a je vo veľmi zlom stave. Počas prác bude uzatvorený a pre motoristov budú vyznačené obchádzkové trasy. Za vyše 820 tisíc eur a počas 180 dní sa bude realizovať:

Nasleduje priama reč.

 • Vladimír Paľo, zástupca zhotoviteľa: "Demontáž mostného zvršku. Na mostnom objekte budú následne zdvihnuté nosníky. Budú vymenené ložiská, zrealizovaná sprahujúca doska, mostný zvršok, nové chodníky na moste v prechodovej oblasti. Bude realizovaná oprava cesty v dĺžke 200 metrov."
 • Martin Jakubov, podpredseda PSK (Stropkov): "Doprava, cesty patria medzi tie najdôležitejšie esenciálne potreby ľudí v regióne a vidíte sami, v akom stave sa ten most nachádza. Ten starý Krušinský už má, chvalabohu, svojho nástupcu."
 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK: "Spolu s týmto mostom sa zároveň odovzdávajú staveniská aj na rekonštrukcie mostov v Marhani, Veľkom Šariši a v Rožkovanoch. Súčasne prebieha samotná realizácia rekonštrukcií mostov v Ohradzanoch, Svetliciach, Žalobíne a v Udavskom."

Krajská samospráva po prípravnej fáze spustila realizáciu Mostného programu. Rekonštruovať sa má 40 mostných objektov.  

Nasleduje priama reč.

 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK : "Verím, že v týchto piatich rokoch a možno v tých ďalších, kraj nebude poznať zlé stavy na mostoch."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Po skúsenostiach či už zo zahraničia, ale aj zo Slovenska, vidíme, že je to veľmi dôležitá časť nášho cestného programu a v tomto prípade mostného programu. Vieme, aké škody môže spôsobiť jeden padnutý most."

Mosty na území Prešovskej župy majú priemerne 50 až 60 rokov. Celkovo má Správa a údržba ciest PSK v starostlivosti 1240 mostných objektov.

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Cesta Janovce – Kľušov je zmodernizovaná
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Ukážka - Symbolické poklepanie základného kameňa – 3 sek.

Takto symbolicky sa v júni 2019 spustil projekt Modernizácia cestnej infraštruktúry v PSK. Rekonštrukcia čakala päť úsekov ciest 2. triedy za 16,8 milióna eur. A takto už bola jedna z ciest, v úseku Janovce – Kľušov, po roku 29. septembra odovzdaná do užívania motoristom. Za jeden rok sa tu zmodernizovalo takmer deväť kilometrov cesty.   

Ruch - cesta – 3 sek.

Nasleduje priama reč.

 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK : "Tá rekonštrukcia 8,9 kilometra zahŕňala v sebe rekonštrukciu dvoch mostných objektov, výstavbu prechodov pre chodcov, autobusových nik, ďalej výmenu konštrukčných vrstiev, vystavali respektíve predĺžili sme pomalý pruh pre vozidlá smere na obec Kobyly."
 • Radoslav Gerka, zástupca zhotoviteľa: "Sa jednalo o štandardnú rekonštrukciu komunikácie. Nebola to úplne jednoduchá stavba, keďže sa jednalo o rozsiahly úsek o dĺžke  cca deväť kilometrov, za zachovania dopravy."

Modernizácia cesty Janovce  - Kľušov sa realizovala z prostriedkov Európskej únie v rámci programu Integrovaný regionálny operačný program. Hodnota diela je vyše 2,5 milióna eur.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Boli to veľmi dobre investované finančné prostriedky, keďže frekvencia motorových vozidiel v smere z Bardejova na Prešov a naopak je naozaj veľmi vysoká."

V okrese Bardejov bol odstránený aj havarijný stav na ceste v obci Hertník. Počas 30-tich dní sa opravil dvojkilometrový úsek cesty a to za vyše 190 tisíc eur.   

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Karanténne centrum sa vyplatilo
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Krajská samospráva zriadila začiatkom septembra v internáte Strednej odbornej školy polytechnickej a služieb vo Svidníku karanténe centrum pre študentov z Ukrajiny. V stredných školách Prešovského kraja študuje približne 130 žiakov spoza východnej hranice. Zriadenie centra sa vyplatilo. V internáte absolvovalo preventívnu karanténu 22 ukrajinských študentov a podarilo sa vďaka tomu zachytiť jeden pozitívny prípad. Momentálne sú v internátnej karanténe štyria študenti.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Úspešné turistické leto
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Letná sezóna v kultúrnych zariadeniach PSK bola mimoriadne úspešná a to aj napriek obmedzeniam, ktoré súviseli s pandémiou koronavírusu. Múzea a galérie v pôsobnosti krajskej samosprávy realizovali od mája približne 150 podujatí a výstav a do ich priestorov zavítalo vyše 270 tisíc návštevníkov. Najväčším ťahákom bol Hrad Ľubovňa. Ten zaznamenal v lete 40% nárast návštevnosti oproti roku 2019. Do Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach zavítalo rekordných vyše 18 tisíc návštevníkov. Astronomické observatórium na Kolonickom sedle ich počas prázdnin privítalo vyše štyritisíc.

« obsah

***

 

Publikované: 03.10.2018 / Aktualizované: 01.10.2020 HoreTlačiť