Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

V Prešove kraj vybudoval nové špecializované zariadenie pre autistov

Dospelí autisti majú v Prešove vlastné špecializované zariadenie. Vzniklo prestavbou priestorov Centra sociálnych služieb na Volgogradskej ulici. Sociálne služby ambulantnou formou, ale aj fyzioterapiu či animoterapiu tu bude poskytovať tím zamestnancov z ďalšieho župného CSS, zo Slnečného domu. Kapacita nového zariadenia je 20 klientov a Prešovský samosprávny kraj (PSK) do jeho zriadenia investoval viac ako 334-tisíc eur.

Foto: Nové špecializované zariadenie pre dospelých autistov

Myšlienka zriadenia špecializovaného zariadenia pre ľudí s poruchou autistického spektra vznikla pred dvomi rokmi. Prešovská krajská samospráva našla vhodné priestory pre jeho vytvorenie v CSS Vita Vitalis na Volgogradskej ulici, ktorého je zriaďovateľom. Ich prestavbu zavŕšila v apríli 2023, pričom si vyžiadala investičný vklad  PSK vo výške viac ako 334-tisíc eur. Do prevádzky bolo nové zariadenie uvedené v utorok 25. apríla. Ambulantnou formou bude poskytovať sociálne aj nadštandardné služby 20 klientom.

Foto: Nové špecializované zariadenie pre dospelých autistov

„Nesmierne sa teším, že sa táto dobrá a prospešná vec podarila. Otvorením zariadenia pre dospelých autistov plníme naše sľuby, ktoré sme dali ich rodičom v roku 2021. Pokrývame tak  aj túto kategóriu zdravotne znevýhodnených, ktorá v našom kraji absentovala, podporujeme ich samostatnosť, sebestačnosť a  nezávislosť. Na Volgogradskej ulici sme týmto ľuďom s poruchou autistického spektra vytvorili naozaj čo najlepšie podmienky, ktoré spĺňajú všetky potrebné štandardy, ale najmä ich špecifické požiadavky. Postará sa tu o nich tím sociálnych pracovníkov zo Slnečného domu a poskytne im aj nadštandardné služby, ako je fyzioterapia či liečba pomocou zvierat aj prostredníctvom multisenzorickej miestnosti snoezelen,“ vyjadril sa počas otvorenia špecializovaného zariadenia pre autistov v Prešove predseda PSK Milan Majerský.

Foto: Nové špecializované zariadenie pre dospelých autistov

Rekonštrukcia priestorov v CSS Vita Vitalis v Prešove prebiehala od augusta 2022  a konkrétne sa týkala dispozičnej úpravy interiéru, ako aj rekonštrukcie toaliet. Prešovská župa do týchto stavebných činností z vlastného rozpočtu investovala vyše 244 500 eur.

Ďalšou etapou projektu bolo zariadenie jednotlivých miestností – kancelárií, miestností pre klientov, šatní aj sociálnych zariadení.  Pribudol tu nový nábytok, ako sú stoly, stoličky, skrine, v kuchyni kuchynská linka a vstavané elektrospotrebiče, taktiež nová sanita. Na dovybavenie interiéru poskytla prešovská krajská samospráva takmer 90-tisíc eur.

Foto: Nové špecializované zariadenie pre dospelých autistov

Cieľom novootvorenej sociálnej služby a odborných činností na Volgogradskej ulici v Prešove je aktivizovať a rozvíjať ľudí s poruchou autistického spektra, ktorí potrebujú ďalšiu odbornú pomoc pri začlenení sa do spoločnosti. Konkrétne ide o autistov s ukončenou povinnou školskou dochádzkou, prípadne praktickou školou, eventuálne iným typom školy.  

***

V Prešove 25. apríla 2023

Lea Lehotská
Oddelenie komunikácie 

Facebook

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 25.04.2023 / Aktualizované: 25.04.2023 HoreTlačiť