Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

V Lomničke sa buduje nový školský objekt za 3 milióny eur

Vznikne tu moderné vzdelávacie centrum pre remeslá

Tlačová správa

Elokované pracovisko Spojenej školy, Stará Ľubovňa v Lomničke bude mať nový školský objekt. Pribudne k pôvodnému a bude predstavovať moderné vzdelávacie centrum pre remeslá a náborové aktivity. Dvojpodlažná novostavba je ďalšou z aktivít iniciatívy na pomoc dobiehajúcim regiónom Catching-Up Regions. Prešovský samosprávny kraj (PSK) do jej výstavby investuje vďaka európskym zdrojom a vlastným financiám celkovo 3 milióny eur. Ukončená by mala byť už na jar 2024.

Vizualizácie nového škoslkého objektu v Lomničke

Investícia sa realizuje v rámci projektu Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - Elokované pracovisko, Lomnička 150.  Nový objekt, ktorý bude slúžiť na vzdelávanie približne stovky tamojších žiakov, má zhotoviteľ vybudovať  do jari 2024. Krajská samospráva na tento účel využije zdroje z Integrovaného  regionálneho operačného programu (IROP), ktoré sú vo výške 2,23 mil. eur, ako aj financie z vlastného rozpočtu. Na projekte sa konkrétne podieľa 5 % spolufinancovaním (približne 119-tisíc eur) a dofinancovaním v hodnote 614-tisíc eur. Celková výška investície je 3 mil. eur,  ďalších 430-tisíc eur je z projektu určených na materiálno-technické vybavenie.

Foto: Podpis protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska v Lomničke

„Spolupráca so Svetovou bankou a Európskou komisiou nám umožňuje zrealizovať ďalší atraktívny projekt v oblasti školstva. V Lomničke, kde má svoje pracovisko naša Spojená škola v Starej Ľubovni, budujeme nové kvalitné zázemie na vykonávanie praxe našich žiakov v oblasti poľnohospodárstva, výroby konfekcie a remesiel. Zefektívnime tak ich vyučovací proces a pripravíme ich aj na začlenenie do pracovného života. Zároveň bude objekt akýmsi náborovým centrom napr. aj pre miestnu základnú školu, ktorej takto vychádzame v ústrety, keďže tu vidíme veľký záujem o naše stredoškolské štúdium. V centre sa totiž budú realizovať aj rôzne školenia, kurzy či prednášky,“ poznamenal predseda PSK Milan Majerský počas poklepania základného kameňa stavby v Lomničke.

Foto: Štúdium v Elokovanom pracovisku Lomnička

Nový dvojpodlažný objekt bude mať úžitkovú plochu 1316 m2. Jeho súčasťou budú dva prístrešky, z toho jeden s garážou. Práce na projekte počítajú aj so sadovými úpravami, spevnením okolitých plôch a novým oplotením. Zrealizujú sa tu všetky potrebné prípojky, trafostanica, elektrické zariadenia či preložky vodovodu. Zo zadnej časti hlavnej budovy bude vystupovať menší objekt. Určený je pre odbor poľnohospodár a svojím situovaním bude posadený do priameho kontaktu s vonkajšími plochami pre pestovanie. S hlavnou budovou bude spojený úzkou prepojovacou chodbou.

„Aktivity v Lomničke predstavujú nový koncept tzv. vzdelávania na pol ceste a otvárajú ďalšie možnosti získania kvalifikácie žiakov z rómskych komunít. Nová vzdelávacia infraštruktúra  ich má motivovať k tomu, aby štúdium na strednej škole ukončili a prípadne v ňom pokračovali ďalej,“ uviedla Andrea Hagovská, expertka na oblasť odborného vzdelávania a prípravy zo Svetovej banky. Zároveň verí, že tento koncept začnú aplikovať ako príklad dobrej praxe aj iné školy v rámci podpory inklúzie v odbornom vzdelávaní a príprave.  

Foto: Štúdium v Elokovanom pracovisku Lomnička

Realizácia všetkých prác v Lomničke v rámci projektu zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry by mala byť dokončená v marci budúceho roka. Projekt pritom naberá reálne kontúry aj v samotnej Spojenej škole, Stará Ľubovňa. Realizuje sa v troch etapách a oprávnené výdavky na tieto etapy predstavujú 5,8 milióna eur.

„Tu vidíme, ako škola doslova mení svoju tvár. Po ukončení všetkých prác bude mať zrekonštruované existujúce priestory, ale aj vybudované nové učebne, napr. pre výučbu barbecue, cukrárov a stolárov. Pribudne jej nový športový areál, cvičný hotel pre zabezpečovanie praktického vyučovania aj potrebné materiálne vybavenie. Inováciou prechádzajú  postupne tiež vzdelávacie programy, učebné osnovy. Remeslo má obrovský potenciál, preto sa teším, že naše stredné odborné školstvo tak výrazne napreduje a prispôsobuje sa aktuálnym moderným trendom v gastronómii či službách,“ doplnil M. Majerský.

Foto: Projekt rekonštrukcie v Spojenej škole v S. Ľubovni

Catching-up Regions je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom na podporu ich rastu a inovácií, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu investícií. Na Slovensku sa realizuje vďaka spolupráci Európskej komisie, Svetovej banky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácii SR. Prešovský samosprávny kraj sa doň zapojil pilotne v roku 2018.  Iniciatíva do stredného odborného školstva v regióne pritom prináša komplexný systém a dôležité zmeny vedúce k modernizácii, inovácií a zlepšeniu kvality odborného vzdelávania, ale aj k podpore marginalizovaných rómskych komunít.  

***

V Prešove 24. januára 2023

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 24.01.2023 / Aktualizované: 24.01.2023 HoreTlačiť