Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Školskú telocvičňu v Bijacovciach kompletne zrekonštruovali

Využívať ju budú žiaci aj športové kluby

Tlačová správa

Po vyše roku rekonštrukčných prác má školská telocvičňa v Bijacovciach nový vzhľad. Vďaka zdrojom Prešovského samosprávneho kraja a dotácii z Fondu na podporu športu sa zmenila na moderné a kvalitné športovisko, ktoré budú využívať žiaci školy aj športové kluby z okolia. Jej obnova si vyžiadala investíciu vyše 1 milión eur.

Foto: Telocvičňa pred rekonštrukciou a po rekonštrukcii

Elokované pracovisko Strednej odbornej školy lesníckej, Prešov, ktoré je v Bijacovciach, má vynovenú telocvičňu. S rozsiahlou rekonštrukciou jej skeletu a interiéru sa začalo koncom roka  2021, a to vďaka viaczdrojovému financovaniu. Viac ako 420-tisíc eur poskytol na modernizáciu športoviska v rámci svojej prvej výzvy zameranej na športovú infraštruktúru Fond na podporu športu. Ďalšie financie vo výške približne 625-tisíc eur na projekt uvoľnil zriaďovateľ školy, ktorým je Prešovský samosprávny kraj (PSK).

„Stav telocvične v Bijacovciach som veľmi dobre poznal  a už pred 20 rokmi vyzerala naozaj žalostne a jej stav bol nevyhovujúci. Preto som rád, že sme sa vďaka dotácii z Fondu na podporu športu a angažovanosti krajských poslancov mohli pustiť do jej rozsiahlej modernizácie, ktorá si v konečnom súčte vyžiadala investíciu vyše 1 milión eur. Výsledok všetkých rekonštrukčných zásahov stojí za to. Má nielen atraktívny šat a upravené okolie, ale najmä poskytuje bezpečné a kvalitné podmienky pre žiakov školy aj športovcov z celého okresu,“  vyjadril sa počas otvorenia zmodernizovanej telocvične predseda PSK Milan Majerský. Ako dodal, zrekonštruované športovisko bude pritom slúžiť nielen  župnej škole a jej elokovaným pracoviskám, ale tiež miestnym športovým klubom a združeniam tohto spádového územia. „Trénovať tu bude hneď niekoľko klubov – okrem iných futbalisti či dobrovoľní hasiči, a vzdelávať sa napríklad aj žiaci miestnej základnej školy, takže priestory budú mať stopercentné využitie. Počítame v nich aj s medziškolskými turnajmi a súťažami s národným charakterom a ja verím, že bude plná detí, mládeže aj dospelých,“ dodal predseda kraja.

Foto: Interiér vynovenej telocvične

Modernizáciou objektu sa vytvorili podmienky na napredovanie športu v regióne a organizovanie podujatí. Telocvični nechýba nové športové vybavenie pre viaceré druhy športov od volejbalu, cez hádzanú, florbal až po basketbal. Komfortný priestor ponúka i nová tribúna.  

„V rámci využitia telocvične sa tu nastavili parametre, ako je schválenie základných športov a možnosť umiestniť tu žiakov a širšiu verejnosť v rámci okolitých obcí.  Za fond vyjadrujem veľkú radosť, že sa projekt vydaril. Čím viac takýchto telocviční  bude, tým viac budeme mať aktivovanú mládež a všeobecne celú populáciu v rámci športu,“ uviedol člen Správnej rady Fondu na podporu športu Dušan Šaradín.

Foto: Interiér vynovenej telocvične

Investičná akcia pritom zahŕňala viacero zásadných stavebných úprav. Konkrétne prešiel obnovou samotný skelet stavby. Pôvodný drevený nahradil nový oceľový, ktorý sa opláštil. Pristavený objekt šatní ostal zachovaný, s tým, že jeho plochá strecha sa zateplila. V mieste nových únikových dverí objektu sa zrealizovalo vonkajšie schodisko, pričom sa okolo neho upravili tiež sokle a chodník. V interiéri sa vymenili všetky transparentné výplne otvorov za nové plastové okná. Položila sa tu keramická dlažba a drevená palubová podlaha. Vybudovala  sa tiež nová plynová kotolňa, zrealizovali nové rozvody kúrenia, vody a odpadu, zdravotechnické zariadenia, ako aj elektrika či osvetlenie a pribudli smart technológie. Celková investícia tu dosiahla výšku 1,045 milióna eur.

***

V Prešove 15. marca 2023

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 15.03.2023 / Aktualizované: 16.03.2023 HoreTlačiť