Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prešovský kraj má už vyše 1320 žiakov v duáli

V aktuálnom školskom roku sa doň zapojilo 473 prvákov

Tlačová správa

Prešovský kraj má v duáli už 1326 žiakov stredných odborných škôl. V prebiehajúcom školskom roku sa doň v celom Prešovskom kraji zapojilo až 473 prvákov. Najviac dualistov je pritom z ekonomických odborov a v oblasti obchodu a služieb. Počet zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania je aktuálne 257.

Záujem o duálny systém vzdelávania v Prešovskom kraji za obdobie piatich rokov vzrástol až pätnásťnásobne. Aktuálne sa počet žiakov v duáli blíži už k číslu 1330. Z toho 1046 je zo škôl, ktoré zriaďuje prešovská krajská samospráva.

„Trh práce potrebuje šikovných a kvalitných odborníkov, preto získavanie potrebnej praxe je kľúčové. Študenti zaradení do duálneho vzdelávania sú vďaka systematickému vzdelávaniu  lepšie pripravení pre budúce pracovné zaradenie a nároky, ktorý sú s tým spojené. Ako kraj dbáme na to, aby spolupráca našich škôl a zamestnávateľov fungovala dobre a efektívne. Je pre nás najlepšou spätnou väzbou, ak si naši absolventi vďaka duálu nájdu prácu už počas štúdia a nemajú problém sa uplatniť v praxi,“ uviedol v tejto súvislosti predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Foto: Dualisti z SOŠ hotelovej Horný Smokovec

Najviac žiakov v systéme duálneho vzdelávania je v okrese Prešov, Poprad a Bardejov. Nasleduje Stará Ľubovňa, Kežmarok a Humenné. Rozbieha sa však aj vo Vranove nad Topľou, Svidníku, Sabinove či Snine.

Prím v rámci odborov držia tie zameraná na ekonomiku, obchod a služby, no významný počet žiakov v duáli majú zastúpené aj odbory strojárstvo a kovospracujúca výroba. V rámci štúdia ekonomických vied, obchodu a služieb je aktuálne v Prešovskom kraji v duálnom vzdelávaní zapojených už 435 žiakov. Vyše 320 ich je z odborov zameraných na strojárenskú výrobu a 140 na elektrotechniku. Potravinárske odbory majú v duáli zastúpenie v počte 130 žiakov, stavebníctvo, geodézia a kartografia 129 a oblasť spracúvania dreva viac ako 50.

Odbory ako poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ďalej tie, ktoré sa venujú spracúvaniu kože či výrobe obuvi, ako aj štúdiu odevníctva, majú v duálnom systéme vzdelávania menej ako 50 žiakov. Rovnako je tomu aj v prípade štúdia učiteľstva, technickej a aplikovanej chémie či dopravy a telekomunikačných služieb.

Foto: Dualisti z SOŠ technickej Poprad

Duálne vzdelávanie prináša benefity pre všetky zainteresované strany. Žiak získava reálne vedomosti a zručnosti, pracovné skúsenosti a návyky, ktoré sú na trhu práce žiadané. Taktiež počas praktického vyučovania získava odmenu za produktívnu prácu a má možnosť získať aj štipendium alebo zárobok od zamestnávateľa.

„Zamestnávateľ si vychováva lojálneho budúceho zamestnanca s potrebnými vedomosťami, zručnosťami a skúsenosťami. Šetrí tak náklady spojené s hľadaním, resp. náborom a rekvalifikáciou novoprijatých zamestnancov. A napokon škola si vďaka tomu buduje meno a prestíž ako inštitúcia pripravujúca kvalitných absolventov pre potreby trhu práce.  Vie tak získať podporu pre svoje materiálno-technické vybavenie a úpravu vzdelávacích plánov, s čím výdatne pomáhame aj ako zriaďovateľ stredných škôl,“ dodal M. Majerský.

***

V Prešove 16. marca 2023

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 16.03.2023 / Aktualizované: 16.03.2023 HoreTlačiť