Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK dobuduje v Poloninách cyklotrasu medzi Uličom a Uličským Krivým

Za 1,64 mil. eur tu prejdú obnovou štyri kilometre

Tlačová správa

V Poloninách sa dobuduje ďalšia cyklotrasa. Ide o vyše štyri kilometre dlhý úsek od Uliča po Uličské Krivé. Prešovský samosprávny kraj (PSK) podpísal zmluvu o nenávratný finančný príspevok s rezortom investícií, ktorá projekt zafinancuje. Jeho výška je 1,64 mil. eur. Zmienený úsek je jedným z troch, ktoré PSK dobuduje ešte v tomto roku.

Foto: Vizualizácie Poloniny trail

Zmluva o nenávratný finančný príspevok (NFP) s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie na dobudovanie ďalšej etapy cyklookruhu Poloniny Trail je podpísaná. Týka sa dobudovania viac ako štyri kilometre dlhého úseku Ulič – Uličské Krivé.

Najnovšia investičná akcia nadväzuje na projekty obnovy takmer 14,3 km dlhej cyklotrasy v úseku Starina – Ruské a vybudovania ôsmich kilometrov nových trás pre cyklistov v smere na Stakčín. Prešovská župa ich spustila v marci tohto roku a sú v investičnom náklade 11,2 mil. eur.

Aktuálny projekt v smere na Uličské Krivé má hodnotu 1,64 mil. eur a PSK sa na ňom podieľa spolufinancovaním vo výške 5% . Všetky tri projekty budú prvé, ktoré sa v rámci Poloniny Trail zrealizujú. Stať by sa tak malo už do konca tohto roka.

Som rád, že aj napriek komplikáciám počas posledných troch rokov príprav sme dokázali splniť všetky podmienky podania projektu a zmluvu, ktorá projekt zafinancuje, máme podpísanú. Aktuálne bude prebiehať proces kontroly verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby na ministerstve investícií a po jej skončení nadobudne zmluva so zhotoviteľom účinnosť. Potom sa výstavba od Uliča po Uličské Krivé môže začať,“ povedal v tejto súvislosti predseda PSK Milan Majerský.

Konkrétne trasa medzi Uličom a Uličským Krivým vedie z miestnej komunikácie po ľavom brehu Zbojského potoka. Následne je riešená prechodom cez drevenú lávku na pravý breh tohto potoka a pokračuje trasou bývalej lesnej úzkokoľajnej železničky situovanej vedľa poľnej cesty.

Foto: Informácie k prvým trom trasám Poloniny trail

Naplánovaná je popri Zbojskom potoku do obce Ulič. Tu míňa turisticky obľúbené splavy a vedie k sútoku Zbojského potoka s riekou Uličkou. Cez túto rieku sa cyklisti dostanú prostredníctvom ďalšej drevenej cyklolávky s pokračovať budú okolo rieky po ochrannej hrádzi až ku koncu úseku. Jeho celková dĺžka má štyri kilometre.

Prešovská krajská samospráva pripravuje do realizácie aj ďalšie úseky Poloniny Trail. Konkrétne medzi Runinou a Uličským Krivým, taktiež medzi Uličom a Kalnou Roztokou, ako aj prepojenie na Stakčínsku Roztoku. Týmito trasami sa celý cyklookruh, ktorý bude mať po dokončení celkovo 86 kilometrov, uzavrie.

„Okruh Poloniny Trail, ktorý prepája obce národného parku a jeho unikátne miesta, ale aj drevené cerkvi a tunajšiu prírodu, naberá reálne kontúry a mňa teší, že už čoskoro cez prvé dokončené projekty cyklotrás ponúkneme turistom, ktorí sem zavítajú, sľúbený  nielen športový, ale aj prírodný a kultúrny zážitok,“ doplnil M. Majerský.

Foto: Cyklookruh Poloniny trail

Atraktívny projekt Prešovského samosprávneho kraja Poloniny Trail má pomôcť vyzdvihnúť potenciál Polonín a prispieť k rozvoju turizmu v tejto časti kraja. Idea budovania cyklistickej infraštruktúry vzišla z výstupov iniciatívy Catching-up Regions, ktorú PSK úspešne implementuje od roku 2018, a vďaka ktorej v okrese Snina do konca toho aktuálneho roka  preinvestuje vyše 15 mil. eur.

***

V Prešove 10. mája 2023
Oddelenie komunikácie 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 10.05.2023 / Aktualizované: 10.05.2023 HoreTlačiť