Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Poloniny pomôže spropagovať nový medzinárodný projekt Greenhealth

Tlačová správa

Rozvoju územia Národného parku Poloniny má napomôcť nový medzinárodný projekt Greenhealth. Jeho cieľom je sprístupniť lokality regiónu a vybudovať z neho turisticky atraktívne prostredie, avšak s dôrazom na ochranu prírody.  Jedným z partnerov projektu je aj Prešovský samosprávny kraj (PSK). Spolupracovať v ňom bude jednak s NP Poloniny aj Astronomickým observatórium v Kolonici. V Poloninách nadviaže na rozbehnuté a plánované aktivity zamerané na udržateľný rozvoj a ekoturizmus.

Foto: Poloniny_Jano Štovka MEQP

Prešovská krajská samospráva sa stala jedným zo siedmych partnerov projektu Greenhealth (sú z krajín Slovensko, Španielsko, Chorvátsko, Švédsko, Poľsko, Írsko a Nemecko), ktorého hlavnou myšlienkou je zlepšiť odolnosť chránených území. A to prostredníctvom tzv. „mäkkých“ aktivít zameraných na posilnenie väzieb medzi ochranou biodiverzity a ľudským zdravím. PSK cez projekt priamo podporí Národný park Poloniny pri navrhovaní a kreovaní nových produktov cestovného ruchu. Jeho partnerom v spolupráci je okrem NP Poloniny aj Astronomické observatórium na Kolonickom sedle, ktoré je vysunutým pracoviskom župnej Vihorlatskej hvezdárne v Humennom.

„Poloniny patria medzi naše skvosty a je to región, ktorý má z hľadiska cestovného ruchu a turizmu obrovský, možno zatiaľ skrytý potenciál. Snažíme sa ho rozvíjať prostredníctvom budovania cyklotrás, a menšej infraštruktúry, prostredníctvom podpory malého a stredného podnikania cez špeciálne výzvy zamerané na budovanie ubytovacích zariadení a inovácie služieb a v neposlednom rade pomáhaním tunajším obciam. Národný park Poloniny má rozhodne čo ponúknuť a jeho lokality si zaslúžia pozornosť, aby sem prichádzalo ešte viac turistov. Práve projekt Greenhealth nám v tom môže výrazne pomôcť jednak príkladmi správnej praxe zo zahraničia, ale aj budovaním odborných kapacít  a prípravou nových projektov, samozrejme, to všetko s ohľadom na ochranu prírody,“ priblížil v tejto súvislosti predseda PSK Milan Majerský.

Foto: Prvá študijná cesta partnerov projektu v južnom Španielsku

Aktivity projektu Greenhealth sa konkrétne zamerajú na návrhy a kreovanie nových produktov cestovného ruchu, ako sú pobyty v prírode, nordic walking, cyklotrasy, lesné kúpele či lesné terapie

Jeho úvodnou fázou bude zriadenie miestneho živého laboratória, tzv. Local Living Labs. Laboratórium predpokladá účasť regionálnych a miestnych zainteresovaných strán, odborných partnerov, zástupcov organizácií pre chránené oblasti či z oblasti zdravotných politík,  akademickej obce a príslušných miestnych i regionálnych úradov na pravidelných stretnutiach. Zaoberať sa budú témou vplyvu chránených území na ľudské zdravie a následne pripravia konkrétnu investíciu, resp. opatrenie v danom území.

Foto: Prvá študijná cesta partnerov projektu v južnom Španielsku

Ďalšou aktivitou bude vypracovanie čiastkových regionálnych štúdií zapojených partnerov a následne prostredníctvom participácie s miestnym živým laboratóriom príprava spoločnej štúdie vrátane SWOT analýzy a plánov. Projekt tiež počíta s realizáciou a účasťou na medzinárodných vzdelávacích workshopov a v samotnom závere s vyhotovením akčného plánu, ktorý sa bude napĺňať  prostredníctvom zvolených stratégií.

Projekt Greenhealth „Udržateľné chránené územia ako kľúčová hodnota pre kvalitný život“ bol schválený v rámci programu Interreg Europe, a jeho vedúcim partnerom je autonómne spoločenstvo regiónu Murcia - Generálne riaditeľstvo životného prostredia. Mal by prispieť k dlhodobému cieľu PSK, ku ktorému sa zaviazal v roku 2018, a to rozvíjať endogénny potenciál okresu Snina.

***

V Prešove 19. mája 2023

Oddelenie komunikácie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 19.05.2023 / Aktualizované: 19.05.2023 HoreTlačiť