Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Krajskí poslanci pridali na výzvy jeden milión eur

Na tri vyhlásené grantové programy vyčlenili krajskí poslanci naviac ešte jeden milión eur. Vo Výzve Participatívny rozpočet nakoniec podporili všetky zapojené projekty.

O projektoch z Výzvy Participatívny rozpočet PSK je rozhodnuté. Podporených bude všetkých 39 projektov z 13 okresov Prešovského kraja, za ktoré mohla hlasovať verejnosť. Rozhodli o tom poslanci na pondelkovom zastupiteľstve (15.5.), keď navýšili celkovú alokáciu dotácie o 130-tisíc eur. A zároveň zmenili počet podporených projektov z dvoch na tri s najvyšším počtom získaných SMS hlasov v rámci jednotlivých okresov v plnej výške požadovanej dotácie.

FOTO - Krajské zastupiteľstvo

Celkovo bolo do SMS hlasovania Výzvy Participatívny rozpočet PSK zaradených 39 projektov. Keďže zastúpenie v okresoch nie je rovnomerné, financie budú prerozdelené medzi ďalšie projekty. Max. výška dotácie na jednu žiadosť je pritom 10-tisíc eur a pri navýšenom rozpočte 390-tisíc eur tak môžu byť podporené všetky projekty, ktoré sa do výzvy zapojili. Žiadatelia sa budú spolupodieľať na financovaní svojho projektu 20-percentami zo schválenej dotácie.

Úprava alokácie sa dotkla aj ďalších dvoch vyhlásených výziev. Pri Výzve predsedu PSK došlo k navýšeniu o 200-tisíc eur, pričom aktuálna výška alokácie predstavuje 600-tisíc eur. A pri Výzve poslancov PSK sa alokácia navýšila o 670-tisíc eur, takže aktuálne je na projekty pripravených 2,01 miliónov eur. Krajskí poslanci tak celkovo navýšili rozpočet na tri vyhlásené grantové projekty v sume jeden milión eur.

***

V Prešove 15. mája 2023

Lea Lehotská
Oddelenie komunikácie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 15.05.2023 / Aktualizované: 15.05.2023 HoreTlačiť