Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK hľadá naj online učiteľov stredných škôl

Oceniť chce ich inovatívny prístup počas online vzdelávania

Tlačová správa

Prešovský samosprávny kraj vyhlasuje anketu Naj online učiteľ PSK za školský rok 2020/2021. Jej zámerom je vyzdvihnúť prácu učiteľov stredných škôl v kraji počas dištančnej výučby, na ktorú museli prejsť školy počas pandémie koronavírusu. Na toto ocenenie učiteľov nominujú ich žiaci.

Školský rok 2020/2021 prebiehal z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na stredných školách od októbra 2020 do konca apríla 2021 vo zvýšenej miere práve vo virtuálnom priestore. Prezenčná výučba bola od 8. februára povolená v prípade končiacich ročníkov, v skupinách

5+ pedagóg a zároveň prebiehala na stredných zdravotníckych školách. Ostatné ročníky stredných odborných škôl a gymnázií fungovali až do uvoľnenia opatrení na prelome apríla a mája formou dištančnej výučby. Vtedy školský covid automat postupne umožňoval otvárať stredné školy už v plnom režime, a teda v prezenčnej výučbe pre všetkých žiakov.

Vedenie škôl, pedagógovia a žiaci sa situácii spojenej s presunom výučby do virtuálneho priestoru museli prispôsobiť a na zmenu promptne reagovať. Prešovská župa sa preto rozhodla zdôrazniť prácu tých učiteľov, ktorí sa s novým spôsobom online vzdelávania dokázali najlepšie popasovať a do vyučovacieho procesu vniesli originálny prístup.

Pandémia koronavírusu nám, žiaľ, uplynulý ani tento školský rok neumožnila zrealizovať naše tradičné ocenenia pedagógov a žiakov Sophista pro regione a Lux Mentium. Avšak je dôležité vyzdvihnúť, že školy majú za sebou naozaj náročný školský rok, počas ktorého boli nútené pracovať a vzdelávať sa inak, častokrát v neznámych intenciách. Potrebné tiež bolo zmeniť zaužívané vzdelávacie návyky a spôsoby výučby. Preto sme sa rozhodli oceniť tých učiteľov, ktorí do svojho vzdelávania cez internet vniesli naozaj špeciálny a povzbudzujúci prístup k učeniu či inovácie a dokázali ho zmeniť doslova na dobrodružstvo,uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Do ankety Naj online učiteľ PSK sú zapojené všetky stredné školy v Prešovskom kraji. Spolu 72 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti prešovskej župy, cirkevné a súkromné stredné školy. Nominácie na ocenenie sú spustené od 16. júna a budú prebiehať do 16. augusta. Návrhy župe môžu posielať samotní žiaci škôl na e-mail nominacie@vucpo.sk, a to so zdôvodnením svojho výberu.  Všetky informácie o nominovaní sú zverejnené na webovom sídle kraja a na školskom portáli kampo.sk. Informácie sú dostupné i na školských weboch a sociálnych sieťach stredných škôl počas celého leta.

Naj online učiteľov má župa v pláne vybrať a vyhlásiť výsledky ankety začiatkom jesene 2021. V školskom roku 2021/2022 už chce pokračovať v oceňovaní Sophista pro regione/Učiteľ múdrosti pre región a Lux Mentium/Svetlo poznania v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie.

***

V Prešove 16. júna 2021

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK    

Anketa Naj online učiteľ PSK

Facebook Youtube

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 16.06.2021 / Aktualizované: 09.08.2021 HoreTlačiť