Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prešovská župa schválila 5 veľkých investičných zámerov

Zveľadiť chce budovy pre kultúru, sociálnu oblasť, aj školstvo

Tlačová správa

Prešovský samosprávny kraj predstavil päť veľkých investičných zámerov, ktorým na prvej tohtoročnej schôdzi dal zelenú krajský parlament. Novú podobu by mali dostať kultúrne stánky, športová škola v Poprade aj bývalý internát, ktorý sa transformuje na sociálno-zdravotné zariadenie

Krajskí poslanci schválili na svojom pondelkovom (15.2.) zasadnutí Zastupiteľstva PSK päť pripravovaných investičných akcií s predpokladanou hodnotou viac ako jeden milión eur. Ide o projekty v oblasti kultúry, školstva a sociálnej oblasti.

Rekonštrukciou by mala prejsť Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, multifunkčná budova Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou, nová budova Divadla Jonáša Záborského v Prešove, ale aj internát SOŠ lesníckej v Bijacovciach. Najväčšiu investíciu kraja by malo predstavovať sídlo Športovej školy na Kukučínovej v Poprade, ktoré je aktuálne v prenajatých priestoroch a nemá vlastné športoviská.

„Asi najväčším projektom, ktorý pravdepodobne presiahne čiastku 10 miliónov eur, je projekt vybudovania Strednej športovej školy spolu s Hokejovou akadémiou v Poprade. Je to veľký projekt, ktorý bude možno našou vizitkou v rámci školského systému, ale aj v rámci stredných športových škôl na Slovensku. Musíme tomu venovať veľkú pozornosť, pretože pôjde o projekt, ktorý zahŕňa nielen školu, ale aj budovy internátu, zimnej tréningovej haly pre hokejistov a v neposlednom rade aj atletický ovál,“ ozrejmil predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Podľa vedúcej odboru majetku Lýdie Budziňákovej je v najvyššom stupni rozpracovanosti príprava rekonštrukcie Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. „Knižnica dnes funguje naozaj vo veľmi zlých podmienkach, pretože je roztrúsená na troch miestach v Prešove. Po novom to bude všetko pod jednou strechou. Ide o tri objekty na Slovenskej ulici, plus jeden objekt vo dvore,“ vysvetlila s tým, že kraj už má hotovú projektovú dokumentáciu. Odhadované náklady na rekonštrukciu predstavujú 4,9 milióna eur.

Rekonštrukciou prejde aj presklená vstupná časť novej budovy Divadla Jonáša Záborského v Prešove za približne 1,8 milióna eur. Renovovať sa bude aj budova Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou v predpokladanej výške 3,6 milióna eur. V budúcnosti by mala slúžiť dvom inštitúciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK - Hornozemplínskemu osvetovému stredisku a Hornozemplínskej knižnici.

Investovať by sa malo aj do dlhodobo nevyužívanej budovy internátu Strednej odbornej školy lesníckej v Bijacovciach, ktorý by sa mal zmeniť na špecializované zariadenia sociálno-zdravotnej starostlivosti. Zrekonštruovaný objekt by mal slúžiť pre klientov s parkinsonom a alzheimerom. Samospráva počíta s odhadovanými nákladmi na túto prestavbu vo výške 5,7 milióna eur.

„Samozrejme, že je to len časť plánovaných investičných projektov, ktoré chceme postupne predkladať zastupiteľstvu, aby tak malo konkrétnu predstavu o stave rozpracovanosti akcií a zároveň aj o  možných zdrojoch financovania. Záleží nám na tom, aby veľké investície boli čo najlepšie pripravené a napokon aj dotiahnuté do finálneho a konkrétneho výsledku,“ dodal M. Majerský. 

***

V Prešove 16. februára 2021

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a propagácie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 16.02.2021 / Aktualizované: 16.02.2021 HoreTlačiť