Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Múzeá a galérie v PSK sú po niekoľkomesačnej prestávke opäť otvorené

Návštevníkov privítajú aj hvezdárne a osvetové strediská

Tlačová správa

Uvoľnenie opatrení umožnilo opäť otvoriť múzeá a galérie v Prešovskom kraji. Za prísnych protiepidemiologických podmienok sprístupnilo svoje priestory šesť múzeí, dve galérie a štyri osvetové strediská.

Múzeá a galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sú po niekoľkomesačnej prestávke opäť otvorené pre verejnosť. Po uvoľnení opatrení sprístupnilo prehliadky pre individuálnych návštevníkov šesť múzeí (Krajské múzeum v Prešove, Múzeum v Kežmarku, Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, Podtatranské múzeum v Poprade, Šarišské múzeum), dve galérie (Šarišská galéria v Prešove a Tatranská galéria v Poprade) a štyri osvetové strediská (Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, Podtatranské osvetové stredisko v Poprade a Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni).

Šarišská galéria v Prešove

Pre prebiehajúce rekonštrukčné práce je aktuálne zatvorené jediné múzeum v pôsobnosti kraja, a to Vihorlatské múzeum v Humennom. Otvorenie múzejnej sezóny 2021 však plánuje na prvého mája v skanzene. Múzeum v Kežmarku sprístupnilo verejnosti Kežmarský hrad a Múzeum bytovej kultúry, výstavná sieň múzea ostáva naďalej uzatvorená. Pri prehliadke expozícií v Podtatranskom múzeu v Poprade nie sú z hygienických dôvodov funkčné interaktívne prvky, teda dotykové obrazovky a tablety. Tatranská galéria v Poprade zas ponúka svojim návštevníkom dobrovoľné vstupné až do konca mája.

Osvetové strediská momentálne sprístupňujú výstavné siene individuálnym návštevníkom. Chystajú tiež podujatia, ktoré ponúknu návštevníkom v obmedzenom počte podľa platnej vyhlášky. Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku pripravuje pre verejnosť rôzne podujatia, od tých vzdelávacích, cez besedy až po tvorivé dielne.  

Hvezdárne v PSK pripravujú ponuky pozorovaní a programov pre organizované skupiny v obmedzenom počte účastníkov šesť osôb (5 ľudí + lektor), a to napríklad Astronomické pracovisko v Roztokoch. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom poskytne verejnosti možnosť zúčastniť sa denných exkurzií na pracoviskách v Humennom aj na Kolonici. Večerné pozorovania však nebude možné realizovať z dôvodu platného zákazu vychádzania po 20.00 hod. Od stredy 21. apríla plánuje otvoriť svoje brány Vihorlatská hvezdáreň v Humennom a od pondelok 26. apríla aj Hvezdáreň a planetárium v Prešove.

Z dôvodu čiastočnej rekonštrukcie plánuje svoje priestory otvoriť až od pondelka 26. apríla aj  Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove. Naopak, naďalej otvorené avšak za prísnych protiepidemiologických opatrení zostávajú knižnice v PSK, teda okrem Knižnice Jána Henkela v Levoči. Tá je z dôvodu komplexnej revízie knižničného fondu do 30. apríla pre verejnosť neprístupná.

Aj napriek sprístupneniu priestorov múzeí, galérií, hvezdární či osvetových stredísk musia návštevníci dodržiavať platné protiepidemiologické opatrenia. A to preukázať sa negatívnym testom s dobou platnosti podľa aktuálneho Covid automatu alebo potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19, prípadne potvrdením o absolvovaní vakcinácie. Návštevníci musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2, dodržiavať dvojmetrový odstupov, vydenzifikovať si ruky a odmerať teplotu pri vstupe. Celkovú dezinfekciu priestorov vykonávajú organizácie počas obednej prestávky alebo v stanovenom dni v týždni, kedy sú pre verejnosť uzatvorené.

Krajská samospráva odporúča všetkým záujemcom pred návštevou kultúrnych organizácií PSK sledovať webové stránky a sociálne siete jednotlivých inštitúcií.

***

V Prešove 20. apríla 2021

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a propagácie

Facebook

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 20.04.2021 / Aktualizované: 22.04.2021 HoreTlačiť