Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kraj pokračuje v dotačných programoch

PSK rozšíril možnosti prijímania žiadostí o granty

Tlačová správa

Dotačné výzvy Prešovského samosprávneho kraja (PSK) zostávajú zachované. Krajská samospráva aj napriek koronakríze na ne v tomto roku rozdelí 4,4 milióna eur.

Prešovský  samosprávny kraj pôvodne plánoval v rámci Výzvy pre región, Výzvy predsedu PSK a  Mikroprogramu PSK prerozdeliť 5,6 milióna eur. V apríli tohto roku pandemická situácia a ekonomické dôsledky takmer ohrozili túto alokáciu, napokon májové zastupiteľstvo potvrdilo rozhodnutie poskytnúť z rozpočtu už vyčlenených 4,4 milióna eur. 

„Hoci sme museli z pôvodnej čiastky ubrať, grantové programy nepadli, a to je podstatné. Je to výzva i pre nás aj pre partnerov v rámci regiónov, obce, mestá, neziskové organizácie, ale aj podnikateľské subjekty, keďže aj oni musia zabezpečiť spolufinancovanie. Viacerí budú poznačení krízou, takže nie všetky projekty budú môcť byť zrealizované. Napriek tomu pevne verím,  že uspokojíme čo najviac prijímateľov pomoci, ktorí sa do dotačných výziev už zapojili alebo ešte chystajú zapojiť,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Ako v tejto súvislosti povedal prešovský župan, úprava sa týka najmä Výzvy pre región, kde krajská samospráva nevyčlení pôvodne avizovaných ďalších 1,2 milióna eur na pútnický turizmus a infraštruktúru v cestovnom ruchu. Oba komponenty boli priradené k cyklotrasám a rozvoju cyklodopravy.

„Teší ma, že napriek výpadkom v rozpočte krajskej samosprávy v súvislosti s pandémiou  vieme pokračovať v podpore viacerých oblastí života v mestách i na vidieku a skvalitňovať tak život obyvateľom kraja. Koncepcie grantových schém sa nám osvedčili a naštartovali viaceré zmysluplné iniciatívy a projekty. Chceme v tomto snažení pokračovať, preto aj napriek úpravám zachovávame oblasti pomoci, ktoré sme už avizovali, “ dodal predseda M. Majerský.

V plnom rozsahu  a za prijatých podmienok sa bude realizovať grantová schéma Mikroprogram PSK. Dotačné peniaze vo výške 1,01 milióna eur sú určené na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života miest, obcí, záujmových združení občanov v troch programoch Šport, Kultúra a Sociálne služby. Lehota na podanie žiadostí už uplynula 31. marca.  Do konca júna sú ešte otvorené v rovnakých oblastiach dotačné programy  z Výzvy predsedu PSK, kde je na podporu verejnoprospešných aktivít vyčlenených  224 600 €. Žiadosti  je možné okrem elektronickej formy po novom podávať osobne alebo písomne na adresu Úradu PSK.

V rámci Výzvy pre región je pre žiadateľov alokovaných 3,2 milióna eur. Po  jednom milióne budú podporené projekty obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok  a rovnako aj výstavby a rekonštrukcie športovísk. V oboch programoch lehota na podanie žiadosti už uplynula 31. marca. O dotácie je možné žiadať ešte v dvoch  programoch, kde bol termín žiadostí predĺžený do 30. júna. Ide o už spomínaný program podpory cyklotrás, cyklodopravy, infraštruktúry v cestovnom ruchu a pútnického turizmu, kde je vyčlenený  1 milión eur a program určený sociálnym službám a paliatívnej zdravotnej starostlivosti s objemom 200 tisíc eur. 

Všetky potrebné informácie o vyhlásených výzvach PSK, ako aj potrebné formuláre nájdu žiadatelia na stránke www.vucpo.sk.

***

V Prešove dňa 3. júna 2020

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Facebook Youtube

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 03.06.2020 / Aktualizované: 09.07.2020 HoreTlačiť